Agroep 09-05-03

Beste:
Jullie zijn uitgenodigd op de volgende bijeenkomst op zondag 3 mei. ?Bijgevoegd zijn de tekstjes and de opmerkingen van Douwe.
Groetjes,John

Aan Douwe voorgestelde tekst:

• Het lezen van Mediteren leren:
Na het volledig inkeren in jezelf houd je je aandacht niet alleen bij de verschijnselen in je hoofd, maar laat je deze uitbreiden tot de ruimte rond de verschijnselen en de ruimte verder weg. Laat de verruiming in alle richtingen verder gaan.
Stel de eigenschappen vast van deze situatie: in hoeverre is er sprake van een binnen en buiten? Hoe zit het met je zelf als waarnemer?

• Stille meditatie

• Muziek

• Pauze

• Advaita Post Jaargang 9 nr. 3: Satsang met Douwe op 17 januari 2007. Het binnenste buiten:
Als je je verplaatst naar binnen toe, is er een vrijkomen, een openbreken.
Eerst heb je het idee dat je zit opgesloten in de vorm van je lichaam en dat dit lichaam in de ruimte is. Als je werkelijk naar binnen gaat, draait deze structuur zich binnenste buiten, letterlijk! Je zelf-zijn blijkt buiten te zijn als universele ruimte.

• Stille meditatie

• Muziek

• Pauze

• Uit dezelfde satsang:
Bij het ware genieten vallen het object en ik weg. Er is een samenvallen van ‘ik’ en van wat je geniet. Dan valt de tijd weg. Dan is er alleen nog een open zijnssfeer waarover je nauwelijks iets meer kan zeggen. Het laatste wat je kunt zeggen is: ‘oneindig genieten’. Deze open sfeer en dit genieten bewust-zijn is een herkenning van wat er altijd al was.

• Stille meditatie

• Muziek

Korte toelichting van Douwe

Inkeer

De richting van de aandacht naar de dingen in de wereld wordt omgedraaid en naar binnen in jezelf gericht. ?Dit ‘binnen in jezelf’ is eerst het eigen lichaam, fysiek en gevoelsmatig. Je kan dan de lichamelijke indrukken ervaren.Het ‘binnen’ is ook je geest, zodat je de mentale verschijnselen kunt observeren.?Zie de vipassana-meditatie en mindfulness.

Binnen en buiten samen

Als je bewust blijft van de dingen in de wereld, is de inkeer een uitbreiding van je bewustzijn naar achteren, tot het innerlijk en de externe dingen in één ruimte aanwezig zijn. Er is geen scheiding binnen en buiten.

Waarnemer en het waargenomene samen

Als die inkeer van de aandacht verder gaat, gaat deze naar jezelf als waarnemer van die ene ruimte. Als het aandachtspunt helemaal in jezelf als centrum van waarneming komt, word je zelf als bewust-zijn opgebroken; dan komt jezelf als bewust-zijn vrij ook in die ruimte (binnenste buiten) en val je ermee samen, zonder een centrum meer te hebben.
Dit samenvallen kan ook plaatsvinden vanuit de alledaagse waarneming en het genieten, als subject en object gaan samenvallen.

Print Friendly, PDF & Email