Agroep 09-07-05

Advaitagroep Brugge – Bijeenkomst zondag 5 juli 2009

Beste vrienden in de Advaita,
In bijlage vinden jullie de teksten voor de meditatie van onze bijeenkomst op zondag 5 juli, die traditiegetrouw doorgaat bij onze gastvrije vrienden Carine en Jean-Pierre.
Ik heb deze teksten aan Douwe voorgelegd en hij had als commentaar:”Ja, die Stilte, daar gaat het om. De teksten kunnen daar in de meditatie aan bijdragen.”

Hartelijke groeten,Jacques

Aan Douwe voorgestelde tekst:

De teksten hieronder komen uit “Opening naar Openheid”. ?Zij worden gealterneerd met meditatie en muziek.

Tekst 1 (blz 21; Ga terug in je zelf-zijn en ontspan je)

Meestal ben je gericht op de wereld buiten jezelf. Als je aandacht naar binnen keert, merk je een scheiding op tussen binnen en buiten.

Ontspan je en laat je aandacht naar binnen gaan, ?helemaal terug naar de bron van jezelf, en laat van daaruit je bewustzijn zich openen. Dan komt alles open en blijkt er geen scheiding binnen-buiten meer te zijn.

Tekst 2 (blz 24; In de stilte vindt er een omkering plaats)

Wanneer er stilte is, vindt er een omkering plaats van de alledaagse situatie. Meestal ben je naar buiten gekeerd, ben je gericht op allerlei zaken die je belangrijk vindt en die anderen belangrijk vinden. Steeds is er een gerichtheid van binnen naar buiten.

In stilte wordt je bewust van deze situatie. Je wordt je bewust van je zien en de overeenkomstige zichtbare wereld, van je horen en de overeenkomstige wereld van de geluiden, …Wees vooral bewust van jezelf als centrum van al die stralen die naar de wereld gaan en die vanuit de wereld op je afkomen. Dat centrum is het ego…Keer terug naar binnen waar je je bewust van die situatie bent . Dan is er een omkering en verschijnt de hele wereld, het lichaam en het ego in je bewust-zijn. Dan is er geen objectieve buitenwereld meer. Alles wordt gezien en is aanwezig in de ruimte van het bewustzijn dat jezelf bent.

Tekst 3 (blz 48; Als de grootse stilte zich manifesteert, lossen de restanten van jezelf op)

Als de grootse stilte zich manifesteert, is er ontspanning. In het ontspannen lost alles op. Er is een overgave aan het grote, waarbij de laatste vormen van jezelf verdwijnen. In die overgave lossen alle restanten op. Alleen de grote stilte blijft over. Die stilte komt op de voorgrond te staan.Je wordt zelf die diepe stilte. Je bent thuis in de oneindige sfeer zonder scheidingen. De laatste concentratie van zelf-zijn verdampt. Je valt samen met alles en iedereen. Dit is de ego-loze toestand. Herken dit heel duidelijk. Die openheid is er altijd.

Print Friendly, PDF & Email