Agroep 09-11-01

Advaita-groep Brugge – Bijeenkomst zondag 1 november 2009

Beste,
Graag nodig ik je uit op onze volgende samenkomst op zondag 1 november aanstaande.?In bijlage vind je de teksten die ik hierbij graag als leidraad gebruik.
Hartelijke groet en tot dan,
Ann

Voorbereiding

Aanslaan klankstaafje gevolgd door een korte stilte

Nu is het weer stil na een stukje druk leven. Daarvoor was het ook stil.
Ervaar dat de stilte nooit is weggeweest.Steeds lost alles weer in de stilte op en als er weer iets komt, komt dat voort uit die stilte die aanblijft.
Aan de afwisseling van stilte en geluid gaat de oorspronkelijke stilte vooraf.
Deze stilte is er altijd, onafhankelijk van geluid en afwezigheid van geluid.
Je kunt vaststellen dat zij niet verschillend is van je eigen zelf-zijn.
Die stilte is geen verschijnsel, geen object, want dan zou het tegenover geluid staan.
Die stilte ben je zelf.
(Uit : Openingen naar openheid, p. 113)

Het gaat om het inzicht dat je altijd al jezelf was in non-dualiteit.
Het doorbreken van dit inzicht is geen activiteit van een persoon.
Je kunt hiervoor niets doen, want elk doen is aanwezig in de dualiteit.
Wat betekent het : je uiterste best doen, zonder dat je iets kunt doen.
Dat is de situatie.
(Uit : Openingen naar openheid, p. 91)

Stilte

Klankschaalmuziek of andere

Het kan plotseling gebeuren dat er in de eigen sfeer ineens meer licht komt.
Dat licht doorstraalt alles. In dat licht wordt duidelijk wat nog niet licht is, wat je nog vasthoudt.
Je merkt dat het doorstralende licht de neiging heeft om dat alles te zuiveren en op te lossen.
En dat licht wordt steeds helderder en feller.
Het is een vuur dat wat nog niet zuiver is verbrandt.
Het is een soort vagevuur. Als je de dingen blijft vasthouden, voel je het vuur en wordt je lijden erg groot.
Het licht wordt een hel waarin je geroosterd wordt.
Dus, laat alles maar los.
(Uit : Openingen naar openheid, p. 82)

Stilte

Zie je de impulsen die leiden tot denken en handelen?
Je kunt in reflectie terugkeren tot vóór de impuls en deze als verschijnsel zien in het grote geheel.
Laat de bewustwording verder teruggaan, geleid door de vraag : waar komt die impuls vandaan ?
Blijf daar maar rustig alles observeren.
Op een gegeven ogenblik zie je dat er een impuls opkomt.
Waar uit ? Ja, uit het grote niets.
Maar, zie ook als de impuls uit iets voortkomt : vanuit een ik-identiteit met daarin een stukje onrust, onvrede, onhelderheid.
Daarin komt dan de impuls op “ik wil iets zeggen” en “ik wil iets doen”.
Als de impulsen uit het niets komen in het grote geheel, is er geen ‘ik zeg’ en ‘ik doe’.
Dan zijn de processen natuurlijk.
Wat er gebeurt, is spontaan ontstaan uit het geheel van de krachten.
Laat dat maar rustig zo doorgaan en blijf helder bewust van de oorsprong en het grote geheel.
(uit Non-dualiteit : p. 185 -186, tekst aangepast door Douwe)

Stilte

In je helderheid gaat alles vanzelf door.
Het enige is : blijf waakzaam en laat je niet meer afleiden door wat dan ook.
In de sfeer van je open zelf-zijn zie je dat het absolute geloof in de ervaren dingen een illusie is.
Ze mogen er zijn, alles mag er zijn, maar zonder de absolute werkelijkheid op te eisen.
‘Dit hier is belangrijk, dat mag je niet missen’, ‘dat moet worden bereikt’.
Als je niet oppast, als er even een bewustzijnsvernauwing of luiheid is, ga je daarin mee en word je met huid en haar opgeslokt.
Laat je niet afleiden. Blijf bij jezelf als openheid.
(uit : Openingen naar openheid, p. 129)

Zie je hoe het heen en weer gaat :
het versmelten tot leegte en
de uitbarsting tot schepping,
en deze twee ineen ?
Onbeschrijfelijk
(uit : Non-dualiteit, p. 186)

Stilte

Aanslaan klankstaafje

stilte

Print Friendly, PDF & Email