Agroep 09-12-06

Advaitagroep Brugge – Bijeenkomst zondag 6 december 2009

Hallo,

Ik nodig je uit op de bijeenkomst van de Advaitagroep Brugge van 6 december.
Het thema is de vraag of we iets kunnen doen om de vrijheid en de ontspanning te bevorderen.
Hieronder vind je een aantal citaten van Nisargadatta en van Douwe.
Op de bijeenkomst zal slechts een klein deel van deze uitspraken geciteerd worden.

In bijlage vind je een tekst van Douwe (van 22 april 2008) waarin hij het heeft over de opzet van de groep te Brugge.

Ik hoop dat je erbij zal zijn.
Jean-Pierre

van 9u30 tot 12u00
Baron Ruzettelaan 162
Assebroek (Brugge)

bijdrage: 2€

Voorstel citaten verstuurd aan Douwe :

Je mag van mij aannemen dat een echte leerling een grote zeldzaamheid is; in een minimum van tijd ontstijgt hij – door zichzelf te vinden – het niveau waarop hij een guru nodig heeft. (Nisargadatta)

Dat komt allemaal vanzelf, als je maar serieus bent. (Nisargadatta)

Verlichting is dus iets dat zomaar gebeurt of niet gebeurt.?Toch is dat geen reden voor mensen om alles bij het oude te laten.

Je mag het jezelf niet te makkelijk maken.
Als je werkelijk open staat voor de grondeloze openheid, is er geen luiheid en gemakszucht.
Daarin zit nog een blijven bij het gemakkelijke ik-ben, met zijn beperking. Als je open staat, verdwijn je!

Er zal wel iets moeten zijn van een herkenning, van “ja, dit is het”. En da’s dan meteen ook de motivatie. Maar het is geen wil.

Je eigen zijn gaat dieper dan tijd en ruimte. Dat is je natuurlijke staat, het meest vanzelfsprekende zelf-zijn.
Als je een luchtballon hebt met hete lucht of met gas, dan is het de natuurlijke staat van die ballon dat hij in de lucht zweeft.
Als hij aan de grond wordt gehouden, kost dat inspanning.
Als je het touw loslaat gaat de ballon de lucht in, op natuurlijke wijze. Dat is veel natuurlijker dan de kunstmatige hechting aan de aarde.
Als je de banden loslaat met al de dingen die je belangrijk acht dan is er automatisch vrijheid.?
Je hebt weet van die vrijheid.
Blijf daar niet zitten met zo’n anker in de grond, ook al vier je het touw een eindje en denk je ‘dat is mooi’.
Je hebt weet van de totale vrijheid, omdat die je eigen aard is.
Wat er verder gebeurt, hangt dus echt af van wat je nu kiest.
Je fundamentele oriëntatie blijft bepalend, tot op de voorlaatste fase.
Dat is de meest fundamentele keuze, hoewel je daarvoor niets doet.
Het is een bewustwording en dat is geen doen.

Laat het ongemanifesteerde in de gewone ervaring dus open staan.

Je blijft vrij, terwijl de oude processen zich rustig mogen uitwerken.

Je doet er goed aan om vanuit de grote ruimte nog eens te beseffen dat al die beperktheden (ook weerstanden) in je leventje er echt niet toe doen, dat dat leventje niet belangrijk is, dat je het best los kan laten.

Zie het ‘je best doen’ niet als een persoonlijk iets, maar als iets dat spontaan gebeurt door inzicht. Je ziet iets, een open dimensie, en die brengt vanzelf processen op gang. Zo werkt het in de kosmos.

Bezoeker : Wat we dagelijk doen, is steeds maar weer terug in die gevangenis kruipen, omdat we daarin geloven.
Douwe : Tot je die illusie doorkrijgt en er genoeg van krijgt. Dan zeg je: ‘Voor mij is het duidelijk; dit hoeft niet meer.’ Wees zelfstandig in je vaststellen: dit is het. Dan is er geen twijfel meer, geen zoeken meer, dan is er geen bevestiging nodig.

Antwoord Douwe:

Ja, die vraag in hoeverre je niet of wel moet willen, blijft terugkomen en het is belangijk genoeg om daar een heldere kijk op te krijgen.
Het begin is dus de duale toestand waarin iets herkend wordt. Dan komt er vanzelf een beweging op gang, waarvan je niet weet hoever die zal gaan. Dat hangt van de diepte af waarop je geraakt bent, enz. Dat zou je de diepte-motivatie kunnen noemen.
Hoewel daar het willen op persoonlijk vlak weinig mee te maken heeft, kan het zijn dat je in de duale toestand wel degelijk momenten hebt waarop je alternatieven voor je ziet waaruit je voelt te kunnen kiezen. In de betrekkelijke sfeer is dan een zekere manifestatie van de vrijheid die je al lang bent. De vastheid van oude gewoontes, de eigen oriëntatie, het bewustzijn van je situatie, de aanwezigheid van openheid van anderen, enz. kunnen op zo’n moment de doorslag geven.
Blijft staan dat voor de doorgaande beweging alleen die diepte-motivatie belangrijk is, die wordt opgeroepen door de openheid zelf.
In die beweging komt er een steeds verdere ‘zuivering’ van persoonlijke aspecten, een beweging die uitloopt op overgaven van ‘ik’, ‘ik wil’. Dan is het helemaal duidelijk dat het ‘ik wil’ niets te maken heeft met verlichting. De bevrijding is juist het wegvallen van het ‘ik wil’.

Voor de meditatieve stilte-perioden kan het goed zijn daar vlak voor slechts één zin te nemen uit de tekst, die in de meditatie kan doorwerken.

Mail van mij:

Dit betekent dus dat als ik werkelijk de indruk hebt dat ik kan kiezen, dat ik dat dan ook in eer en geweten moet doen.
Mijn toegenomen gerichtheid op de openheid, mijn toegenomen inzicht en vrijheid kunnen op zo’n moment de doorslag geven ivm het verder gaan van de ontwikkeling.
Dit was me tot nu toe niet duidelijk.
Ik vond tot nu toe dat ik op zo’n momenten niets kon doen, en deed dan ook niets. Dit was spijtig.

Antwoord:

Juist, Jean-Pierre.
Je toegenomen inzicht en vrijheid kunnen op zo’n moment de doorslag geven.
Dat is mogelijk, omdat je principieel vrijheid bent en omdat dit steeds verder gerealiseerd wordt.
Alleen als er een volledige identificatie is met een object (lichaam e.d.) is de vrijheid om zeep geholpen.

Mail van mij:

Wel wetende dat ik ‘mijn best doen’ niet moet zien als een persoonlijk iets, maar als iets dat spontaan gebeurt door inzicht.
Het nieuwe voor mij is: dit inzicht mag mij niet beletten van (naar mijn gevoel) mijn best te doen. Het is stom dit spontane gebeuren tegen te werken.

Antwoord:

Precies.
Het gaat om het niet tegenwerken van wat een natuurlijke realisatie is van de natuurlijke staat; in de ontspanning vindt de opening vanzelf plaats, door inzicht gaat het door en wordt de realisatie stabiel.

Opzet van de bijeenkomsten van de Advaitagroep Brugge.

(op basis van een tekst van Douwe van 22 april 2008)

Doelstelling van de bijeenkomsten is de verdere opening van zelf-zijn : de ontplooiing van inzicht in non-dualiteit en van ontspanning/overgave.
De situatie is die waarin mensen bij elkaar komen die die doelstelling belangrijk vinden en die deze nog niet geheel hebben gerealiseerd.
Gevolgen voor de dingen die op de bijeenkomsten plaatsvinden.?In het algemeen geldt : alles wat de doelstelling bevordert is positief en kan worden ingevoegd en behouden.
In het algemeen zijn de volgende elementen belangrijk 😕
Stilte zal het belangrijkste element moeten zijn van de bijeenkomsten, want daarin kan het zelf-zijn het gemakkelijkst openkomen.?
Het lezen van een authentieke tekst kan goed werken, als deze niet al te lang is en als er daarna weer stilte is.?
Spreken – Er kan tussentijds en aan het einde iets door mensen worden gezegd, maar dan alleen over hun eigen ervaring en zonder reacties van anderen.?
Ook bij het spreken blijft de stilte het belangrijkste.?
Muziek kan goed werken, maar onder voorwaarde van de bevordering van de genoemde doelstelling. Blijf dus op heldere en gevoelsmatige open wijze bij jezelf, terwijl de muziek er is.?
Ga met andere activiteiten spaarzaam om, want door de aandacht die ze vragen leiden ze maar al te gemakkelijk af van de doelstelling.
De eigen instelling is doorslaggevend voor wat er gebeurt.?Aan de ene kant zal er een diepe inkeer moeten zijn met bewustzijn van je zuiverder?zelf-zijn. Aan de andere kant zal er een openheid moeten zijn die steeds meer totaal wordt.

Print Friendly, PDF & Email