Agroep 10-04-04

Advaita-groep Brugge – Bijeenkomst zondag 4 april 2010

 

Beste vrienden,

Hier volgt de tekst voor de meditatie van zondag 4 april.

Baron Ruzettelaan 162
8310 Brugge
van 9u30 tot 12u00

Hartelijke groet,
André

Aan Douwe voorgestelde tekst

De eerste drie citaten zijn van Douwe en komen uit het boek ‘Non-dualiteit’
Het vierde citaat is van ‘Arjuna’ en komt uit het boek ‘How about now?’

“Non-dualiteit ervaren is altijd mogelijk, omdat het niet iets vreemds is. Het is altijd mogelijk terug te gaan naar die open dimensie zonder scheidingen, omdat iedereen daarin het centrum van zelf-zijn heeft en omdat iedereen ervaringen heeft en heeft gehad die daarmee hebben te maken.”

“Een speciaal aspect van het zelfonderzoek is het feit dat je door je grotere zelfkennis verandert in iets dat jezelf al was. Je verandert enerzijds en blijft anderzijds aan jezelf gelijk. Wat verandert is de wijze van kennen en daardoor verandert het zicht op jezelf. Het gaat om een bewustwording van jezelf. Daarom zegt men in de Advaita Vedanta dat er eigenlijk niets hoeft te gebeuren, terwijl aan de andere kant aanwijzingen worden gegeven waardoor je zienswijze verandert. Het gaat om het zich realiseren van de situatie zoals die is. Door dat zich realiseren (beseffen) krijg je meteen een realisatie (werkelijkheid worden) van wat er al was. Het is een realisatie voor jou door je het te realiseren. Dat dit mogelijk is komt door de aard van jezelf.”

“Radicaliteit van het zelfonderzoek betekent het onderzoek op deze weg zover mogelijk voortzetten. Het inzicht groeit, zelf verander je, zelf word je steeds meer bewust-zijn en je komt in een grensgebied, waar iets anders gaat gebeuren dat niet meer onder het onderzoek valt, dat niet meer tot de sfeer van het ‘ik doe zelf onderzoek’ behoort. Dit is een gebeuren dat van buiten komt. Het overweldigt je, het is een overgave. Het is een gebeuren dat direct is, zonder planning of bemiddeling, hoewel er de bijkomende ervaring kan zijn van een Ander of van iets kosmisch. Het is een zee van zijn, bewust-zijn en geluk. Daarin valt elke beperkende identiteit weg.”

“Er is een vrijheid,
zelfs van de noodzaak om vrij te zijn,
zelfs van de noodzaak om te proberen spiritueel te zijn.
Die de dualiteit van waken of slapen,
van verlicht of onverlicht, te boven gaat.
Deze vrijheid is het ontspannen in de hoedanigheid van de dingen,
precies zoals ze zijn.”

Toelichting van Douwe

Als soms ook andere essentiële teksten worden ingevoegd die veel betekenen voor degene die de voorbereiding doet, kan dat passend zijn.

“Deze vrijheid is het ontspannen in de hoedanigheid van de dingen,
precies zoals ze zijn.”

Zie dat dan “de dingen” en “de vrijheid”, evenals degene die ontspant, opgaan in het onuitsprekelijke.

Een goede bijeenkomst gewenst,
Douwe

Print Friendly, PDF & Email