Agroep 10-07-04

Advaita-groep Brugge – Bijeenkomst zondag 4 juli 2010

 

Aan Douwe voorgestelde tekst

 

Beste Douwe,
De eer valt mij te beurt om de volgende zondagmorgen-meditatie bij Carine en JP te begeleiden. Uw geluidsopnames over zelfmeditatie bieden een prachtige mogelijkheid. Gebruik ze graag om mezelf en nu hopelijk ook anderen te helpen. Heb de teksten uitgeschreven en een voorlopige keuze, indeling gemaakt. Natuurlijk ontbreken hele stukken maar zo komt het nu op papier. Zou graag met een vooraf vastgelegde timing de stukjes traag en duidelijk voorlezen. Na iedere blok is een langere stilte voorzien. Dat repetitieve heeft een bepaalde kracht die bij mezelf erg diep kan doordringen en zo de oproep, de gerichtheid, de toewijding versterkt. Indien je het nodig vindt ben ik natuurlijk bereid om veranderingen aan te brengen, of het geheel nog sterker in te korten en zo meer voorrang aan de stilte te geven.
Hartelijke groet,
Ivan.

1. (09u30’)

De centrale meditatie
vindt steeds meer plaats
wanneer het even stil is.

Wanneer het werkelijk stil wordt
dan is er die meditatieve beweging
waarbij de vormen wegvallen
waarbij het alleen maar over openheid gaat.

Iedereen maakt het regelmatig mee
het is iets concreets in jezelf
iets waar je bij kunt blijven.

Meditatie is altijd een toewijding
iets waarin je kunt ontspannen
iets waar je mee kunt samenvallen.

Meditatie kun je intern ervaren
als een gevoelsmatig bewustzijn
waarin je zelf steeds meer aanwezig bent.

Een gevoel van zelf zijn
dat alle grenzen te boven gaat
een mystieke beweging
in de richting van die stilte.

Richt je op dat zelf zijn
als op de hoogste godheid

Het is een zekere godsmissie
naar het absolute
en jij bent het absolute
die realisatie
daar gaat het om. (09u40’)

Stilte.

2. (10u05’)

Zelfmeditatie is de belangrijkste advaita benadering
je keert terug tot de sfeer van jezelf
zoveel als mogelijk in het centrum van jezelf.

Daar blijf je steeds meer ontspannen
op een heel bewuste wijze
je keert heel duidelijk je aandacht van buiten naar binnen toe.

In die interne kern van jezelf, daarin zit bewustzijn
daarin zit in principe de kennis van jezelf
van het eigen zelf zijn.

De aandacht moet naar binnen gaan
naar je eigen zelf zijn
het gaat om je eigen zelf zijn

Hoe meer naar die bron van het zelf zijn des te beter
wanneer je dat doet met bewustzijn
leer je alles kennen wat nodig is.

Dan is het ook meteen duidelijk
het is een zijns kennis
een kennis van je eigen zelf zijn.

Hoe meer je terug kunt keren naar die bron
des te meer condities vallen af
van je eigen zelf zijn.

Je keert steeds verder terug
waarbij je steeds meer dingen loslaat
zoals het lichaam, je mind, je inzichtsvermogen.

In die beweging zit die zuivering
het vrijkomen dat ervaarbaar wordt
door steeds meer los te laten.

Alles klaart op
de schillen vallen weg
en het zelf zijn kan zich manifesteren
in zijn oorspronkelijke staat. (10u15’)

stilte

Dat is de zelfmeditatie (10u35’)
dat je terugkeert in jezelf
zoveel als mogelijk naar het centrum toe
en daarin alles laat ontspannen.

Pauze. (10u40’ – 10u50’)

3. (10u50′)

Het is allemaal zo eenvoudig
je laten ontspannen betekent dat je loslaat
al die lagen, al die aspecten, van de ik persoon loslaat
alles verdwijnt in de grote ruimte.

Het is allemaal zo eenvoudig
er is alleen maar openheid
als dat zo blijft dan is het gestabiliseerd.

De aandacht is teruggekeerd naar zijn bron
de bron die je zelf bent
van daaruit is het open gekomen.

Het blijft één groot geheel
een globaal intern bewust zelf zijn
daar is de aandacht op gericht.

De aandacht heeft geen brandpunt meer naar buiten
de aandacht is teruggekeerd naar zijn oorsprong
en daar is het open gekomen.

Dat open komen van zelf zijn
betekent dat de dualiteit verdwijnt
dat is duidelijk.

Duidelijk ervaarbaar
totaal ontspannen
de natuurlijke situatie
je blijft jezelf. (11u00’)

Stilte

4. (11u25′)

Zelfmeditatie is een heel belangrijke weg
in de zin van terugkeren naar die bron of kern
van het zelf zijn.

Beperkende identificaties zijn kunstmatig en aangeleerd
ervaar jezelf in zijn meer oorspronkelijke staat
een onbeperkt en vrij zelf zijn.

Laat de zelfmeditatie continu doorgaan
op een natuurlijke bewuste wijze
voortdurend bewuste zelfmeditatie.

Je bent op een heldere wijze bewust
van je eigen heldere bewustzijn
zie dat die helderheid dan toeneemt.

De intensiteit kan hoger worden
er kan een geweldig grote intensiteit zijn
zonder dat er concentratie is.

Bewustzijn is in zichzelf in jezelf
er is niet meer een ik
het is een zelfbewustzijn dat intern bewust is van zichzelf.

In dat hele veld van zelf zijn
krijg je die verhoogde intensiteit van bewustzijn
die grotere ruimte, die openheid
steeds meer terug naar de oorsprong.

Allerlei vormen en kwaliteiten verdwijnen
je gaat naar de leegte toe
kun je daarin van jezelf bewust blijven
als zelf zijn zonder vormen, zonder kwaliteiten?

Die voortdurende zelfmeditatie die doorgaat
intern bewust blijvend, kristalhelder
van dat interne bewustzijn.

Er zijn er die dat zo laten doorzetten
dat het die kristallen helderheid wordt
dat het totaal open komt. (11u35’)

Stilte

Het kan alleen van binnenuit echt doorbreken (11u55’)
dat ontzettend helder bewustzijn dat zichzelf hervind
in die grootse klaarte, onafhankelijk van wat dan ook.

Einde 12u00’

 

Toelichting van Douwe

Dag Ivan,
De teksten zijn goed bruikbaar voor de meditatie. Het gaat inderdaad om de bewustwording van je oorspronkelijk zelf-zijn dat je altijd al bent, én het bewust daarin aanwezig zijn en blijven. Daarvoor is toewijding nodig en loslaten, ontspanning.
Een goede ochtend gewenst,
Douwe

Print Friendly, PDF & Email