Agroep 10-11-07

Beste vrienden,
Hierbij toegevoegd vinden jullie de voorbereiding voor de meditatie van zondag 7/11/2010.
Hieronder vinden jullie de toelichting van Douwe.
Hartelijke groeten, Kristin.

Aan Douwe voorgestelde tekst

Tekst uit   :”IK BEN” “ZIJN”         Shri Nisargadatta Maharaj.

Je ware ’t huis is ” nietsheid” is leeg zijn van elke inhoud

*

Het echte geluk heeft geen oorzaak en wat geen oorzaak heeft, is onwrikbaar, onbeweeglijk.

Om hem als je eigen ervaring te kennen, moet je dieper gaan dan denken en voelen, verslaafd als die zijn aan oorzakelijkheid en aan de tirannie van de tijd.

*

Wat onafhankelijk is, is nooit geschapen, tijdloos,zonder verandering en toch altijd nieuw, gaat denken en voelen te boven.

Als de geest zich richt naar dat tijdloze of er gewaar van is, lost hij erin op, en alleen het geluk blijft over.

*

Het pure ZIJN is totaal onafhankelijk van het bestaan dat je kunt beschrijven en definiëren

Het (mentaal) bewustzijn verschijnt en verdwijnt, HELDERHEID STRAALT ZONDER ONDERBREKING.

PAUZE

Als er een persoon is,is er ook mentaal bewustzijn.De woorden ‘ Ik ben’, ‘geest’ en ‘mentaal bewustzijn’ betekenen hetzelfde.
Als je zegt: ‘ Ik ben me bewust van iets’, betekent dat alleen:
‘ Ik ben me bewust van het denken over het bewustzijn’.
In de HELDERHEID is er geen ‘ Ik ben’.

*

Waarnemen is er alleen als de geest functioneert.
De waarnemer verdwijnt tegelijk met het waargenomene( gedachten, gevoelens en zintuigenlijke waarnemingen).
In de staat van non-dualiteit verdwijnt elke scheiding.

*

De Realiteit is niet afhankelijk van wat zij tot uitdrukking brengt.
In de Realiteit is alles echt en identiek.

‘ Saguna en nirguna zijn één in Parabrahman’. Daar is alleen het’ Allerhoogste’.
In beweging heet het ‘saguna’, in stilte ‘nirguna’.

Maar de geest is de enige die al dan niet beweegt.

De Realiteit – en dus jijzelf – gaat dat alles te boven.

*

Zodra je begrepen hebt dat je niet iets kunt zijn dat door jou wordt waargenomen, word je bevrijd van je fantasieën.

Volg het spoor van de wereld terug tot aan zijn bron, en je zult ontdekken dat jij er was voordat de wereld bestond, en dat jij overblijft als de wereld verdwijnt.
Ontdek je tijdloze Wezen.

 

Toelichting van Douwe

Het zijn alle erg goede teksten van Nisargadatta Maharaj.
Daaraan is niets toe  te voegen.
Als je één zo’n uitspraak echt begrijpt, is dat
voldoende.
Een goede bijeenkomst op de 7e november.
Met hartelijke groet,
Douwe

Print Friendly, PDF & Email