Agroep 10-12-05

Hallo,
Hierbij nodigen we je uit op de bijeenkomst van de advaita-groep Brugge op 5 december.
Het zal een beetje speciaal zijn omdat we met twee begeleiders zullen zijn.
Tot zondag,
Carine en Jean-Pierre

Aan Douwe voorgestelde tekst.

Dag Douwe,
Er werd beslist dat de bijeenkomst te Brugge op zondag 5 dec zal begeleid worden door Carine en mij samen.
Hierbij de citaten die we voorstellen. Het zijn alle citaten van jou.
hartelijk,
Jean-Pierre

Er hoeft niets te gebeuren. Alles gebeurt vanzelf, als je alles van jezelf loslaat.

Als je een besef hebt van Dat wat voorafgaat aan de wereld van de vormen en je vindt de realisatie ervan belangrijk, dan ligt het voor de hand dat je je daarop richt en niet op de ontelbare vormen van de zintuiglijke wereld.

Zolang een spirituele weg niet radicaal is blijft je situatie onbevredigend.
Zover hij radicaal is, eist hij alles.

Alle vrijblijvendheid zal daarbij moeten verdwijnen.

Blijf helder, terwijl je zo heerlijk stil zit en alles open is.

Blijf onafgebroken bij het gevoelsmatige besef van ‘Ik ben’, totdat je dit eerste-persoons ‘zijn’, zonder invulling en zonder grenzen, intern volledig duidelijk ervaart.

PAUZE

Elk doen is een slag in de lucht.
Als je dat ten diepste accepteert, komt er een open situatie.
Daarin komt vanzelf wel een nieuw gebeuren.

Zie hoe natuurlijk ontspanning is. Ontspanning gebeurt vanzelf, als de spanning wordt losgelaten.

Het leven geeft altijd de situaties waarin dat zit wat je moet leren. Het punt is inderdaad dat je dat dan ook leert.

Als je je leventje loslaat, en het leven gaat door, leeft het leven zichzelf.

Concreet is dit een overgave aan de situatie, omdat openheid niet verschillend is van de situatie.
Dus is er een overgave aan de situatie, aan de ander in het werk, in de samenleving, op de hele aarde; er is overgave aan alles.
Dan geef je jezelf uit handen, je blijft niet staan op een ik-standpunt, maar je bent ook het standpunt van de ander.

PAUZE

Radicale non-dualiteit betekent de afwezigheid van de grenzen en van de dualiteit die eigen zijn aan de persoon en zijn wereld. Zij kan dan ook niet gekend en tot stand gebracht worden door een persoon. Alleen van buitenaf kunnen haar grenzen worden doorbroken en kan de kwaliteit van ik-ben worden opgelost. Door de werking van de grote openheid buiten, de grondeloze grondslag van alles, ontstaat er de diepte waarin de herkenning kan ontstaan van de identiteit van Dat en het onpeilbare zelf.

Je zult het denken los moeten laten.

Als openheid heb je alles te maken met de ander in zijn of haar dualiteit. Dat kun je ook laten merken, door je niet afzijdig te houden. De grote ruimte die aanwezig is, zorgt ervoor dat ook bij de ander de spanningen van de dualiteit gaan verminderen. Openheid is ook openheid op het niveau van het hart, dat wil zeggen dat de oneindige liefde er ook is voor die ander. Juist als die hartenergie mag stromen en als de ander die ervaart, kan het wantrouwen bij die ander verdwijnen en het opengaan komen. Dan is er een directe relatie in herkenning van eenheid.

Van de non-dualiteit heeft iedereen een besef.  We herkennen dat in de diepte van een ander of van de wereld, omdat dat in ons al aanwezig is.

Toelichting van Douwe

Ja, Jean-Pierre, de woorden – ze weerklinken zolang als dat nodig is.
Eigenlijk is één woord al voldoende voor degene die de betekenis volledig laat komen.
Maar goed, laat ze voorlopig maar klinken – ook gezamenlijk.
Allereerst in de gezamenlijkheid Carien en jij – in de afwisseling van jullie inbreng is er een non-dualiteit.
Zo ook op jullie bijeenkomst: in de aanwezige waarheid is er een non-dualiteit.
Hartelijke groet aan allen,
Douwe

Print Friendly, PDF & Email