Agroep 11-03-06

Beste,
Graag nodig ik je uit op de bijeenkomst van de advaita-groep Brugge op zondag 6 maart.
In bijlage stuur ik je de tekst door die hiervoor als leidraad zal gebruikt worden.
Hartelijke groet,
John

•    Advaita Post Jaargang 11 nr. 12: Uit een inleiding en gesprek te Gouda op 12 mei 2010. Zelfmeditatie (1) Reflexieve helderheid:

Zelfmeditatie beteken een terugkeer naar jezelf, zodat je meer bewust wordt van jezelf, tot in de diepte van zelfzijn die je blijkbaar hebt. Je kunt steeds meer naar je bron en kern terugkeren…

We hebben al vastgesteld dat de zelfmeditatie continu moet doorgaan, dat je, zolang die nog niet op een heel natuurlijke wijze plaatsvindt, daar voortdurend op een bewuste wijze aandacht aan moet geven – een voortdurende, bewuste zelfmeditatie: dit, zo, dit, dit, dit … continu bewust zijn van je zelf.

Self-meditation means a return to yourself, so that you become more aware of yourself, in the depth of self-being that you apparently have. You can return more and more to your source and core…

We’ve already confirmed that the self-meditation should go on continuously, that you, as long as it doesn’t yet occur in a very natural manner, will be giving attention continuously to it in an aware way – a continuous, aware meditation: this, so, this, this, this … a constant being-awareness of your self.

•    Stille meditatie

•    Muziek

•    Pauze

•    Uit dezelfde Advaita Post:

Door alleen maar bewust jezelf te zijn komt je bewustzijnsruimte open. De intensiteit kan sterker worden, maar er is geen toespitsing als concentratie. Het veld van bewustzijn komt meer alzijdig open. Daarin komt overal een tintelende kwaliteit, dat is die verhoogde intensiteit van bewustzijn. Daarbij wordt het steeds ruimer, juist niet geconcentreerd, zonder spanning. Je eigen bewust-zijn komt steeds meer open.

By simply being aware of yourself, your consciousness-space becomes open. The intensity can increase, but it is not a sharp concentration. The field of consciousness becomes open on all sides. An overall tingling quality comes therein, that is the amplified intensity of consciousness. Through which it becomes increasingly spacious, precisely not concentrated, without tension. Your own being-awareness becomes increasingly open.

•    Stille meditatie

•    Muziek

Print Friendly, PDF & Email