Agroep 11-06-05

Beste vrienden,
Hieronder vind je de voorbereiding voor de meditatie van zondag 05 juni met reactie van Douwe.
Zoals steeds gaat de meditatie door op de zolder van Carine en Jean-Pierre.
Hartelijke groet,
Ivan.

Aan Douwe voorgestelde tekst

Zelf sta je vrij van dwang, vrij van afhankelijkheden.

Als je ZELFSTANDIG bent is er geen grip op de dingen om ze op een bepaalde manier vorm te geven, er is geen hechting aan de dingen om ze vast te houden, er is ook geen afweer om bepaalde dingen tegen te houden.

Wanneer je ZELFSTANDIG bent laat je de wereld en de andere mensen vrij.

VERLICHTING wil niks anders zeggen dan dat je al die zaken vrij laat, dat je de wereld vrij laat, de andere mensen vrij laat.

Die hele gerichtheid met zijn intenties om vorm te geven en te regelen valt weg. Dan pas is die afhankelijkheidsrelatie doorbroken., dan pas komt alles tot zijn recht, dan pas kunnen andere mensen tot hun recht komen.  Dan pas is alles een wonder.

Omdat je hebt losgelaten is er zelfstandigheid en als die zelfstandigheid totaal is ben je totaal vrij, vrij van condities. En dat zit natuurlijk altijd al in ons, alleen moeten we ons daar bewust van zijn, anders komen er andere patronen waarin beperkingen en afhankelijkheden komen.

Dus “zelfstandigheid” geeft aan dat je “jezelf bent” … als grondeloze openheid.

Stevigheid van nou kijk eens ik ben er ook maakt je weer afhankelijk.

Zelfstandigheid betekent dat je elke neiging om je op een bepaalde grond te vestigen loslaat, dat geldt dus ook voor alle ideeën over jezelf, dat betreft alles.

Zelfstandigheid is per definitie absoluut, anders is er geen zelfstandigheid. De vrijheid die erin zit is absoluut anders is er geen vrijheid.

Hoe je het ook draait of keert de kern van zelfstandigheid is totale vrijheid. Kun je dat zo in je bewustzijn laten doorwerken dat het een realisatie wordt? Dat betekent dat je de laatste punten van afhankelijkheid loslaat, dat je de laatste oriëntering loslaat, dat je alles vrij laat.

Wanneer we aangevallen worden doen we alles om de zaak in stand te houden, maar fundamenteel weten we dat dat nooit lukt in absolute zin. Als je daarin meegaat en dat accepteerd dan komt er een heel andere situatie, al je eigen kinderachtigheden en kleinzieligheden verdwijnen, sentamentaliteit verdwijnt. Maar moet je eens kijken wat een ontspanning, dan pas komt er ruimte, dan pas komt er vrijheid. Er hoeft niks meer gedaan te worden om jezelf in die vorm in stand te houden of je te verdedigen, het valt allemaal weg, die hele afhankelijkheid van je eigen ideeën. Dan pas kom je tot jezelf, tot zelfstandigheid. Ga dan maar eens kijken hoe het leven verder gaat, je kunt direct zeggen dat het spontaan gaat, dat het vrij is.

Het enige is blijf bij jezelf. Ga kijken hoe het zit. Het bewustzijn zal heel scherp moeten zijn om al die afhankelijkheden te doorzien. In hoeverre is er nog een beperkend en kleinzielig eigenbelang dat de dingen steeds weer wil vasthouden? Ga steeds opnieuw kijken; “ hoe het zit het met mezelf?”

Als je echt zelfstandig bent kom je in een gebied dat vooraf gaat aan al die tegenstellingen die in het gewone persoonlijke leven zo van belang zijn. Dat betekent dat je de dingen des levens accepteert, totaal accepteert.
In het accepteren van datgene waar je het moeilijk mee hebt of waar je angstig voor bent overstijg je dat ganse niveau. Dat is de beweging naar zelfstandigheid en vrijheid en non-duale openheid.

Loslaten lukt alleen wanneer je volledig accepteert.
Loslaten door volledig te accepteren en zo op een ander niveau te komen waar die tegenstelling die er eerst was op persoonlijk vlak niet meer speelt.

Laat de realisatie van de absolute zelfstandigheid maar doorgaan. Het is duidelijk: dat kan niet als een persoon gerealiseerd worden. De hele structuur van de persoon en zijn wereld verdwijnt. In de bewustwording van zelf-zijn is het duidelijk dat dit ik ben veel meer is dan dat beperkte ik van de persoon. Hier word ik meer mezelf, vrij van condities die ik me eerst oplegde, dit is een zelf-zijn heel accuut bewust waarin zelfstandigheid zit.

Mensen hebben een fundamentele kern die uitgaat boven elke bepaling.
De diepte van zelf-zijn van mensen is oneindig, dat kun je zelf herkennen en je kunt het zien in anderen. Alle condities worden heel betrekkelijk, je daar bewust van worden betekent zelfstandig worden, je realiseren dat je zelfstandig, vrij en open bent.

Toelichting van Douwe


Dag Ivan,

Fijn dat de meditatiebijeenkomsten in Brugge op goede wijze doorgaan.
Ja, zelfstandigheid is wel heel belangrijk.

Het lezen van de tekstjes met ertussen steeds meditatie kan goed werken. Belangrijk is dan wel dat iedereen primair in meditatie blijft bij de eigen ‘zelfstandigheid’ en dat de voorgelezen woorden alleen zijdelings daarin meegaan. Ze zullen dus niet op het niveau van het denken opgepakt moeten worden.
Verder: kijk op de bijeenkomst hoeveel van de teksten gelezen worden; het aantal moet voor het gevoel niet te groot worden.

Juist in het gezin zie je dat het leven doorgaat. De kinderen worden groot en gaan hun eigen leven leiden. Zo geeft het leven, nu door een grotere eenvoud, steeds mogelijkheden voor een verdergaande spirituele ontwikkeling. Die vereenvoudiging gaat door tot in het absolute.

Alle goeds gewenst.
Met hartelijke groet, ook aan alle andere bekenden,
Douwe

Print Friendly, PDF & Email