Agroep 11-07-03

Beste,
Jullie worden uitgenodigd op de maandelijkse Advaita-bijeenkomst die doorgaat nu zondag 3 juli vanaf 9u30 tot 12u30 op de Baron Ruzettelaan 162 te Assebroek.
Vriendelijke groeten,
Carine

Aan Douwe voorgestelde tekst :

Alle citaten komen uit “Naar de Openheid”

” Op weg”

– Steeds is er een nieuwe doorbraak nodig om de beweging niet te laten stollen, om niet ergens in vast te komen zitten. Dit is alleen mogelijk door goed te zien dat het principe van het loslaten essentieel is : steeds meer laten vallen van wat je nog mee draagt, steeds weer laten vallen wat je hebt opgepikt, ook alle begrippen, zelfs die van de weg en het doel. Dan kom je tenslotte tot je-Zelf, tot de Openheid.

muziek

“Vertrouwen”

– Contact, communicatie met anderen, als een zich openstellen, betekent dus een kwetsbaar worden, maar ook een vertrouwen hebben in de ander en dit betekent ‘ruimer’ worden. Bij diep vertrouwen en liefde is dit nog veel sterker. De sfeer van het eigen zijn als samenvoeging van het zijn van meerdere individuen is dan nog duidelijker ruimer geworden. In het absoluut vertrouwen, in Liefde is er niet alleen een overstijging van het zijn van een paar individuele mensen, maar ook van de menselijke gescheidenheid in het algemeen. In het Zijn, in de Liefde zijn alle grenzen verdwenen. Er is alleen het Ene.

muziek

“Aandacht”

– De beperktheid van de aandacht kan verdwijnen. De aandacht kan verruimd naar links en naar rechts, naar boven en naar onderen en ook naar achteren. Heel concreet is dit te oefenen door je naar alle kanten lichamelijk open te stellen, ook met het tastgevoel. Je kunt volledig wakker zijn. Je aandacht kan alzijdig worden, naar alle kanten uitstralen, net als een kaarsvlam.

muziek

KORTE PAUZE

“Waardering en keuze”

Het Zelf, dat samenvalt met het Zelf van anderen en van de Wereld, blijkt steeds de hoogste waarde te hebben. Vaak vergeet je dit echter en waardeer je je ego het hoogst, waardoor het lijden ontstaat. Wanneer je echter gaat vermoeden welke schat er in de akker ligt verborgen zul je er alles voor over hebben om hem te krijgen. Dan is een belangrijke voorwaarde vervult om het ego, met zijn waardering en keuze, op te geven.

muziek

“Verlangen”

– Zodra het Verlangen er is, verwerkelijkt zich het goddelijke al. In het Verlangen vallen we al samen met het goddelijke, wanneer het verlangen maar totaal is. De oude persoon met zijn eigen verlangens wordt ontspannen, doorzichtig en lost langzamerhand op. Tenslotte is bij volledige overgave, mogelijk door het Verlangen,de mystieke Eenheid volkomen.

muziek

“Willen”

– Hoe kun je nu het eigen, ongedeelde Zijn realiseren wanneer er geen willen aan te pas kan komen ? Door niet meer te willen, door elke gerichtheid los te laten. Wat dan nog plaats kan vinden is het zich ontspannen, het zich openstellen voor het ene, eigen Zijn. Ook al worden er yogaoefeningen verricht, yoga is, wanneer het goed is, geen activiteit, maar een loslaten van de gerichtheden, een opengaan. Het verlangen naar het Ene is dan niet meer een gerichtheid op iets anders, maar  het steeds sterker  wordende besef het Ene Zelf te zijn. Dit besef is weer geen kernactiviteit, maar de bewust-zijns-openheid zelf, die zonder iets te doen ineens doorbreekt. Het lijkt van buiten te komen en wordt daarom wel beschreven als genade.

muziek

EINDE

Toeliching van Douwe

Dag Carine,
Ja, de titels van de stukjes zijn stuk voor stuk belangrijk om bij stil te staan in meditatie:

Op weg –  wat is daarvan de essentie?

Vertrouwen –  is op de weg noodzakelijk; belangrijk is te herkennen dat je altijd al heel veel vertrouwen hebt; dan kun je je ontspannen.

Aandacht –  is nodig om de juiste koers te houden en die is: opening van de aandacht tot een oneindig open bewust-zijn.

Waardering en keuze –  deze zijn vanzelfsprekend als je enigszins die openheid herkent ; het vervolgen van de weg, het openhouden van de goede oriëntatie, is dan geen punt meer.

Verlangen –  het verlangen dat er was opent zich dan oneindig; dan blijkt dit samen te vallen met de verlangde eenheid.

Willen –  is dan niets anders dan openstaan voor de openheid; daardoor gaat het proces vanzelf verder, heel snel!

Kijk even of het niet teveel teksten zijn. Je kunt er rustig een paar voor een volgende keer bewaren.

Allen een heel goede bijeenkomst gewenst en hartelijke groet,
Douwe

Print Friendly, PDF & Email