Agroep 12-02-05

Dag iedereen,
In de bijlage vind u de noteringen voor onze zondag 5 februari Advaita ’s ochtends
Tot dan,
John

 

Aan Douwe voorgestelde tekst

Blijf heel helder bewust in de open ruimte. Die diepere lagen van het eigen zelf-zijn, geïncarneerd en wel, zijn ontzettend subtiel. Blijf helder bij jezelf in je eigen bewuste zijn, in die grote ruimte.

Steeds meer lagen van je beperkte zelf vallen weg. Op een gegeven ogenblik is er niets meer om weg te vallen.

Terugkerend naar de oorspronkelijke openheid is er direct veel meer ruimte, en het denken zwakt af en verdwijnt. Het bewustzijn is direct en primair, daarin worden onmiddellijk dingen vastgesteld zonder scheiding. Daar gaat het om.

Niets mist, alles is er, en daarom is er geen verlangen.?Ik ben en alles is er als universele eenheid, en daarom is er geen vasthouden.?Er is niets anders, en daarom is er geen afweer.?Alles is compleet in de ene non-dualiteit.
Remain very clearly aware in the open space. The deeper layers of your own self-being, though incarnated, are extremely subtle. Remain alert with yourself in your own aware being, in that great space.

More and more layers of your limited self fall away. At a certain point there is nothing left to fall away.

Through returning to the original openness directly there is much more space; thinking diminishes and disappears. The consciousness is direct and primary; things are immediately determined within it without separation. That’s what it’s about.

Nothing is missing, everything is there, therefore there is no longing.
I exist and everything exists as universal unity, therefore there is no grasping.
There is nothing else, and so also there is nothing to defend.
Everything is complete in the one non-duality.

 

van Advaita Post
Jaargang 12 nr. 2 (31 januari 2011)
en
Bericht van Douwe t.g.v. de retraitemiddag op 28 december 2011

 

Toelichting van Douwe

Dag John,
De teksten waren natuurlijk oké, hoor. Daar hoefde geen toelichting bij.
Alle goeds en warme groet
Douwe

Print Friendly, PDF & Email