Agroep 12-06-03

Datum : zondag 3 juni 2012, om 9u30
Begeleiding : Ellen

Aan Douwe voorgestelde tekst:

Vanuit Non-dualiteit, 5.12, pp. 158-159

1 (~45 min)
Return to the origin of self-being.

You will confirm that there never was a separation between yourself and the absolute.
Recognize that very clearly.
*
Keer terug naar de oorsprong van zelf-zijn.
Je zult vaststellen dat er nooit een scheiding geweest is tussen jezelf en het absolute.
Herken dit heel duidelijk.

Pauze (~5 min)

2 ( ~45 min)
You are sitting; everything relaxes; you completely open up.
When you fully release your whole identity, you coincide with the Great.
Then there are no borders any longer.
In the open sphere, everything is allowed to be.
*
Je gaat zitten; alles ontspant zich; je komt helemaal open.
Als je de hele identiteit van jezelf loslaat, val je samen met het Grote.
Dan zijn er geen grenzen meer.
In die open sfeer mag alles er zijn.

Pauze (~5min)

3 (~45 min)
To the extent that you don’t completely forget yourself, the Great will wipe away the rest of you and that is the experience of dying.
Here, too, the readiness for surrender is necessary: “not my will, but thy will be done”.
*
Voor zover je jezelf niet helemaal vergeet, zal het Grote die rest van je wegvagen en is er de ervaring van sterven.
Ook daar is de bereidheid tot overgave nodig: niet mijn wil, maar uw wil geschiede.

Toelichting van Douwe

Dag Ellen,
Ja, het is niet voor niets dat altijd al is gezegd dat de bevrijding komt door de realisatie dat je Brahman, het Absolute bent.
Dit gaat verder dan de terugkeer tot bewustzijn, waarin altijd nog een ik-element zit.
Dat element lost op in de uiteindelijke overgave.
Dan is er Stilte.
In de meditatie kun je zoveel mogelijk bij die stilte blijven.
Een goede bijeenkomst,
Douwe

 

Print Friendly, PDF & Email