Agroep 12-07-01

Datum : zondag 1 juli 2012, om 9u30
Begeleiding : André

Door Douwe bijgewerkte tekst :

Radicale non-dualiteit betekent de afwezigheid van de grenzen en van de dualiteit die eigen zijn aan de persoon en zijn wereld.

Zij kan dan niet gekend en tot stand worden gebracht door een persoon. Alleen van buiten af kunnen haar grenzen worden doorbroken en kan de kwaliteit van ik-ben worden opgelost.

Dat ‘buiten’ ben je zelf.

Je hebt jezelf afgescheiden en dat is waarom je door gedachten wordt gekweld.

Er kan alleen maar Zelf zijn, het tijdloze Zelf, totaal ongeconditioneerd, zonder het geringste spoor van enige eigenschap, pure subjectiviteit. Dit Zelf valt samen met de pure objectiviteit, het andere, in de grote non-dualiteit, de bron van alles.

[God is overal waar jij bent .]

Verblijf in je eigen Zelf en bemoei je niet met anderen. Je bent die anderen in de grote non-dualiteit.

[God ervaart alleen maar zichzelf. Bewustzijn is zowel de dief als de wijze,zowel de filantroop (de menslievende) als de bedelaar.]

Alleen het Absolute bestaat werkelijk en niets anders. Daarbij is de hele schepping het Absolute.

Alles gebeurt gewoon vanzelf.

De Goddelijke sfeer is dus de sfeer van jezelf: oneindig.

Zelfmeditatie is de belangrijkste advaita benadering: je keert terug tot de sfeer van jezelf, zoveel als mogelijk in het centrum van jezelf en daar kom je open.

In die interne kern van jezelf, daarin zit bewustzijn, daarin zit in principe de kennis van jezelf, van het eigen zelf zijn.

Hoe meer je terug kunt keren naar die bron, des te meer condities vallen af van je eigen zelf zijn.

Enkele opmerkingen door Douwe

Voor de meditatie is het goed niet teveel teksten te hebben. Een goede, korte tekst is voldoende voor bijvoorbeeld een kwartier. Kijk eens naar het aantal teksten.

Het zijn eigen teksten van André en die verwoording is enerzijds te prijzen, anderzijds blijken er veel eenzijdigheden en beperkingen te zijn. Daarom volgen hier de aanpassingen die van essentieel belang zijn.

– “Alleen van buiten af kunnen haar grenzen worden doorbroken …” Hierna heb ik ingevoegd: “Dat ‘buiten’ ben je zelf.” Dat is essentieel.
– “Er kan alleen maar Zelf zijn …” Hieraan heb ik toegevoegd: “Dit Zelf valt samen met de pure objectiviteit, het andere, in de grote non-dualiteit, de bron van alles.” Dat is essentieel.
– De uitspraken over God heb ik tussen haken gezet. Pas hiermee op, want met spreken over ‘God’ haal je gemakkelijk verwarring in huis.
– “Verblijf in je eigen Zelf en bemoei je niet met anderen.” Hieraan toegevoegd: “Je bent die anderen in de grote non-dualiteit.”Dat is essentieel.
– “Alleen het Absolute bestaat werkelijk en niets anders.” Hieraan toegevoegd: “Daarbij is de hele schepping het Absolute.”
– “Zelfmeditatie is de belangrijkste advaita benadering: je keert terug tot de sfeer van jezelf, zoveel als mogelijk in het centrum van jezelf.” Hieraan toegevoegd: “en daar kom je open”.

De aanpassingen van de tekstjes zijn dus essentieel, omdat er anders in de meditatie eenzijdigheden, beperkingen en misverstand blijven. Je ziet welk gevaar er in eigen formuleringen zit. Daarom wordt altijd de nadruk gelegd op het je houden aan de formuleringen van de leraar.

Print Friendly, PDF & Email