Agroep 12-09-02

Datum : zondag 2 september 2012, om 9u30
Begeleiding : Carine

Aan Douwe voorgestelde tekst :

De citaten komen uit “De Ander en ik“.

1

” Elk heeft de ander in zich. De weg van het zijn is een herkenning  van wat er al aan zijnsgrond was. Omdat het een her-kenning is, wordt  het zijn doortrokken door het bewust-zijn. De weg van het bewustzijn  is een aanwezig zijn in een steeds ruimere bewuste sfeer, een zijn dat  zich bewust is. “

2

” Als er bij een meditatie een eenheidssfeer ontstaat, hoeft deze niet  te verdwijnen wanneer de wereld, het ik en de ander, terugkeren. Er  zijn veel oefeningen om deze sfeer te bewaren of deze opnieuw aanwezig  te laten zijn bij de gewone activiteiten  in de wereld. De loop- meditatie is hier een voorbeeld  van. Beide sferen kunnen zonder  problemen tegelijkertijd aanwezig zijn, zonder een conflict of zelfs  een tegenstelling te vormen.”

3

“Wie al wat hier op aarde leeft en beweegt en is,
ziet als in het eigen Zelf,
en dat Zelf weer als levend in al wat is,
die kent geen haat of afkeer meer.”

 

Ik vond het niet gemakkelijk om citaten te vinden maar wou het  proberen omdat de ander en ik toch iets fundamenteels is die moet  oplossen.

Toelichting van Douwe:

Dag Carine,

De thematiek van de ander en ik is belangrijk genoeg om die in de meditatie te betrekken.
Om uit ‘De ander en ik’ teksten te halen valt inderdaad niet mee, omdat het gaat om een lezing voor een groot publiek.
Voor de meditatie zou de formulering beter net iets anders kunnen. Nummer drie is uitstekend. Voor nummers 1 en 2 het volgende voorstel.

1 Elk heeft de ander in zich. Dat kan ik herkennen als ik naar de diepte van mijn eigen bestaan terugga. Dat doe ik met bewustzijn, waardoor het een bewuste herkenning is. In deze ruime bewuste sfeer blijken er geen scheidingen met anderen te zijn.

2  Er is een sfeer van eenheid met anderen.
Deze verdwijnt niet wanneer de wereld, het ik en de ander, terugkeren.
Beide sferen kunnen zonder  problemen tegelijkertijd aanwezig zijn, zonder een conflict of zelfs  een tegenstelling te vormen.

Alle goeds voor jullie gewenst,
Douwe

Print Friendly, PDF & Email