Agroep 13-08-04

Datum : zondag 4 augustus, om 9u30
Begeleiding : Jean-Pierre


De advaitameditatie is geen actie, maar een loslaten in de openheid.

(AP13-18)

Kun je concreet je lichamelijke gevoels-sfeer ervaren? Het zelf-zijn is in de eerste plaats een lichamelijk gevoelsmatig zelf-zijn. Het is een geheel van energetische verschijnselen zoals tintelingen, stralingen, de ademgolf die doorgaat, enzovoort. Dit zijn gevoelsmatige energieën. Laat deze energetische verschijnselen heel concreet zijn. Merk op dat je de energieën gemakkelijk binnen de vorm van je lichaam als beeld ervaart. Blijf op het standpunt van bewust-zijn alles heel concreet observeren. Je bent zo passief mogelijk aan het registreren. Daardoor vervaagt het mentale lichaamsbeeld van jezelf. Het cognitieve beeld dat je hebt van jezelf verdwijnt. Dan krijgen de energieën de ruimte. De verruiming van je energetische zijn gaat door tot in het oneindige, als je maar rustig alles blijft registreren, heel zacht en open. Je kunt je van dit proces heel bewust zijn. Als de kunstmatige spanning wegvalt, verschijnt de natuurlijke staat. Deze natuurlijke staat is het oneindige zijn. Dat gevoelige zijn strekt zich uit naar alle kanten en is concreet te ervaren. Je lichaam wordt oneindig groot. Er is sprake van een duidelijke zijns-ervaring van oneindig zijn-bewustzijn.
(AP12-18)

Wat gebeurt, gebeurt spontaan, zonder gerichtheid, zoals de spijsvertering of de groei van het haar. Realiseer je dit en wees vrij van de beperkingen van de geest.
(Non-Dualiteit, pg 51)

Als het laatste standpunt van de getuige is verdwenen, ben je een oneindige zelf-sfeer zonder centrum. Deze is één geheel, zonder dualiteit. Daarin vindt alles op een inclusieve manier vanzelf plaats. In die ene grote oceaan heb je geen vormen en lokatie meer, wel nog universeel aanwezige kwaliteiten: gevoelsmatig-zijn, bewust-zijn, gelukzalig-zijn. Er is zachtheid, vloeibaarheid, ijlheid. Dan is er een einde gekomen aan het gemis dat in de dualiteit aanwezig was, aan het verlangen om dat gemis op te vullen en aan het lijden door de onmogelijkheid ervan. Alles is hier in dit eigen kosmische bewust-zijn opgenomen.
(Non-Dualiteit, pg 161)

Ga na wat het betekent om tegen de dingen aan te kijken en wat het betekent wanneer de bewustzijns-situatie opeens oneindig open komt, in alle richtingen.
(AP13-18)

Print Friendly, PDF & Email