Bijeenkomst zondag 3 november om 9u30

Zondag 3 nov, vanaf 09.30 uur

Begeleiding: Jacques

We luisteren naar een fragment uit een opname van Douwe, gedaan op donderdag ochtend 7 juni 2012 in Schiermonnikoog.

Een uittreksel uit deze audio:

De stroom van aandacht die naar buiten was gericht is omgekeerd.
De stroom van aandacht gaat naar binnen toe.
Overal waar je je aandacht op richt, daar wordt je bewust van. Richt je je aandacht op dingen in de buitenwereld, dan wordt je bewust van de buitenwereld. Richt je je aandacht intern op je lichaam of op mentale voorstellingen, dan wordt je daar bewust van. Laat je je aandacht naar binnen gaan en je wordt bewust van je diepere lagen van je zelfzijn. Zo simpel is het. Laat de aandachtsstroom naar binnen gaan en je wordt je intern bewust. Hoe verder die aandacht doorgaat naar achteren, naar de bron van aandacht, naar je diepste zelfzijn, des te meer wordt je daar bewust van. Verder hoef je niets te doen, niets te forceren. Blijf daar ter plekke bewust. Het gaat dus over de focale aandacht die steeds verder naar binnen gaat. Heel concreet, stap voor stap, heel bewust. Het focale objectpunt komt steeds dichter bij jezelf als subject, als oorsprong. Hoe dichter dat objectpunt bij de oorsprong komt, hoe meer het globale gevoelsmatig bewustzijnsveld vrij komt. Je komt open. Daar is geen focaal bewustzijn meer, maar een open bewustzijn. De dualiteit die de scheiding is tussen het subject en object vervalt. Steeds meer kom je in die globale sfeer van “ik ben” zonder vormen, die oneindige sfeer van zijn, bewustzijn, gelukzaligzijn. Blijft daarbij. Wijdt je daar volledig aan toe.

Hartelijke groet,
Jacques

Print Friendly, PDF & Email