Bijeenkomst zondag 2 maart 2014

Dag iedereen,

Graag nodig ik je uit voor de volgende advaitasamenkomst op zondag 2 maart aanstaande, van 9u30 tot 12u.

Deze gaat door in de Oude Pastorie, Stalijzerstraat 19 te Brugge.

Bijdrage : 4 euro

Thee : 0,5 euro

Hieronder stuur ik je de tekst door die ik graag wens te gebruiken.

Het zijn citaten uit de advaitapost van 1 februari 2014 (Een Bhakti-avond op 5 december 1998), een hartmeditatie.

Na de meditatie zal er nog een korte gespreksronde zijn.

Verder had ik graag volgend voorstel gedaan :

Om de gerichtheid op de essentie zo centraal mogelijk te houden stel ik voor om in de meditatieruimte niet te praten (met uitzondering van de rondvraag op het einde).

Wie in de pauzes wil praten kan dat eventueel in de gang of in de ruimte ernaast doen.

Ook stel ik voor om, indien mogelijk, de schoenen uit te doen en deze in de gang of de ruimte ernaast te plaatsen (pantoffels, dikke kousen of een extra dekentje kunnen vervolgens wenselijk zijn).

Deze items zijn uiteraard slechts aanwijzingen en hebben enkel tot doel de meditatie in zijn diepte te ondersteunen.

Van harte,

Ann

Hartmeditatie – Stukjes uit Advaitapost Jaargang 15 nr. 1 (1 febr. 2014)

Ga terug naar je eigen concrete lichamelijke situatie.

Voel hoe het zit, heel concreet.

Let op de plaats van waaruit je alles bekijkt,

de plaats van je eigen ik als waarnemer.

Laat je daarvandaan naar beneden zakken,

laat je maar steeds verder zakken in de richting van je hartstreek.

Als je eenmaal de plaats gevonden hebt met dat zachte hartgevoel wordt het sterker naarmate je zelf daar meer naar binnen gaat.

Het is een duidelijk gevoel.

Laat je er steeds meer in zakken.

Let op de overgang bij het naar binnen gaan van het hart.

Wanneer je iets teruggaat naar het hoofd heb je de gescheidenheid weer, de beperkingen en het verlangen.

Wanneer je je werkelijk naar beneden laat zakken in de hartenergie verdwijnen al die beperkingen.

… pauze…

Ga terug naar je eigen concrete lichamelijke situatie.

Voel hoe het zit, heel concreet.

Vanuit het hoofd met het bewustzijn

laat je je steeds meer zakken in het gevoel, in het hart.

Zo komen hoofd en hart, bewustzijn en gevoel bij elkaar.

Intern, in de gevoelsmatige sfeer, ben je Zelf als bewust-zijn aanwezig, zonder grenzen, oneindig.

Er is één grote oceaan van gevoelsmatig bewust-zijn.

Merk op dat zodra er weer vormen en grenzen komen, dat weer een activiteit van je denken is.

Ga dan terug helemaal in de sfeer van hartenergie.

… pauze….

Vanuit het hoofd met het bewustzijn

laat je je steeds meer zakken in het gevoel, in het hart.

Wanneer je als denker volledig in de hartenergie opgaat

ervaar je dat alle gescheidenheid verdwijnt.

Er is een diepe gelukzaligheid.

Dat is de kern van elke mystiek.

Eerst wordt een gescheidenheid ervaren die erg smartelijk is en die men teboven wil komen. Dan is er een beweging naar de kern van je hart.

Die realisatie van eenheid ligt heel dichtbij,

zo dichtbij dat je eroverheen ziet.

Maar door helder te zijn en door terug te keren naar je gevoelsmatige Zelf ervaar je hoe het zit.

Laat het gebeuren.

Print Friendly, PDF & Email