Bijeenkomst zondag 4 mei 2014

‘Oude Pastorie’, Stalijzerstraat 19, Brugge.
Van 9u30 tot 12u00
Bijdrage: 4 €
Koffie/thee: 0,5 €

Begeleiding: Jean-Pierre

volgende citaten zullen gebruikt worden:

uit een satsang op Schier, 7 juni 2012 (avond):

Je zit te zitten, en je voelt je lichaam. Intern. Je gaat met je aandacht verder naar binnen toe, dat is dus de inkeer. En meteen heb je dus in dat lichaam die verschillende aspecten samen: bewustzijn en gevoel.

Je bent het lichaam, maar het lichaam is ook iets dat je kunt aanschouwen. Subject en object komen daar bij elkaar. Je hebt in het lichaam, ook in het dagelijkse leven, al zeker een non-dualiteit. Het kennen van het lichaam is ook vanbinnenuit: je bent ook het lichaam. Kennen en zijn gaan er samen. Als je dat aanhoudt, ook wanneer er een verdere ontwikkeling is, dan is dat een heel goeie weg.

uit Advaita Post 9/10:

Je kunt je bewust worden van je tastgevoel. Stel je voor dat de wind waait en dat je die wind op je huid ervaart. Welke werkelijkheid is dat? Wat ervaar je nu werkelijk? Er is een gevoel waarbij je niet meer apart de huid ervaart en de wind ervaart. In de ervaring is er één verschijnsel. Je kunt er verder over denken dat het twee kanten heeft, je huid en de wind, maar wat je ervaart is één verschijnsel. Je ervaart niet je huid apart en de wind apart. Ze zijn helemaal samen gekomen. Het is één gevoelsmatig verschijnsel. Noem het maar huid-wind. Ervaar je dat gevoel huid-wind in de ruimte? Zie je dat het lichamelijke van jezelf en wat zogenaamd van buiten komt helemaal samen zijn?

In het horen verdwijnt ook de scheiding. Je hoort muziek en je gaat erin mee: de scheiding is verdwenen. In het meegaan ontwikkelt ‘ik hoor/ben muziek’ zich ruimtelijk en ontstaat er het letterlijk-oneindige zijnsgenieten. (…) Er is een non-dualiteit en deze heeft de neiging zich te versterken.

Als je niets tegenhoudt en er een diepe ontspanning is, is er direct de heel bewuste herkenning van non-dualiteit als de werkelijkheid. Dus dat is niet alleen maar een gevoel. Het is niet alleen maar psychologisch, want je ziet dat het gaat om dat ene zijn/bewust-zijn. Dus daarin gaan die twee kanten samen: het bewust-zijn en dat directe zijn zonder afstand.

Print Friendly, PDF & Email