Bijeenkomst zondag 6 juli 2014

Beste mensen van de Advaita-groep,

Hier volgt mijn voorbereiding voor zondag 6 juli in de Pastorie (aan de Magdalenakerk) van 9u30 tot 12u30. Inkom : 4 euro – 0,5 euro voor thee.

De teksten komen uit het boek Satsang van Douwe Tiemersma – pag. 240 ” De onnoembare Stilte”

” Terwijl het zo stil is, is het goed je intern bewust te worden van de diepte van die stilte. Vraag je maar af : hoe diep ga ik mee in die stilte, hoe diep is mijn stilte ? Als j helder blijft ervaar je de gelaagdheid van stilte in de diepte. Zal ik een paar van die lagen noemen ? De eerste laag is er wanneer je als persoon lekker ontspannen zit en er is een heerlijke stilte waarvan je geniet.
In een volgende fase komt er meer inkeer. Je bent intern in een ruime sfeer van stilte opgenomen en de ontspanning gaat verder. ”

Pauze

” Als de stilte nog dieper wordt, is er helemaal geen structuur meer die een reactie kan geven. Misschien is er nog ergens in de verte een weten ‘o ja, ik zou uit deze meditatieve laag kunnen komen, maar dan moet ik werkelijk naar een sfeer toe waarin de ik-persoon opnieuw wordt gevormd, waarin ik weer kan gaan denken en waar dan misschien wel problemen geformuleerd worden als ik ook de taal erbij haal’. In de stilte is er dan nog het zaad dat ontkiemt als je eraan toegeeft. Als het proces van verdieping doorgaat, blijft er helemaal niets over : er is alleen maar stilte.”

Pauze

“Die diepe stilte kan er echter ook blijven als er een grote helderheid is met open ogen. Die diepte kan er blijven door de helderheid omtrent je eigen eenheid met de diepe stilte, zodat die werkelijk openblijft, die stille sfeer waarin de structuren van taal en spraakmechanisme er niet meer zijn, van denken en een ik-persoon. Je weet, als je je met open ogen bewust blijft van al die niveaus. Je stelt vast dat de oneindige blanco situatie primair blijft. Al het andere mag er best zijn, maar de oneindige blanco sfeer blijft op de voorgrond staan. Dat is je eigen sfeer, daarin ben je thuis. Blijf helder in die oorspronkelijke sfeer. De Stilte is de oorsprong van alles, de blijvende basis van alles wat verschijnt. De realisatie ervan betekent vrij-zijn en alles en iedereen in vrijheid laten, in een onnoembare eenheid.”

Einde.

Carine

Print Friendly, PDF & Email