Bijeenkomst zondag 5 okt 2014

De bijeenkomst gaat door in ‘de Oude Pastorie’, Stalijzerstraat 19, Brugge
van 9u30 tot 12u00
bijdrage 4€ (+ 0,5€ voor thee)
Begeleiding: Roos

Er zal gemediteerd worden op hiernavolgende tekst van Douwe (bron: ‘Non-dualiteit’):

Openheid is accepteren wat zich in het leven aandient zonder afweer en zonder geweld. Ze is open in liefde en compassie – zonder onderscheid. Ze is onbegrensde eenheid waarin vormen niet beperkend zijn.

Openheid is een weten dat DIT het is. Dit is een helder zijn – zonder grenzen. Ze is de eigen ongescheiden sfeer van inzicht. Een duidelijk aanvaarden dat er geen tweeheid is in de ongescheidenheid van jezelf en de ander.

De weg naar openheid is direct omdat openheid je oorspronkelijke en meest eigen zijnswijze is. Het gaat om bewustwording van je eigen aard, en deze erkenning ontstaat zomaar zonder middelen.

De openheid manifesteert zich vanzelf als je je ideeën over jezelf en je identificaties loslaat, als je je volledig laat ontspannen en helder laat worden.

De openheid heeft alles in zich. Geen vragen of problemen meer. Geen ‘ik’ en geen ‘ander’.

Alleen het ‘Zelf’ dat zo ijl wordt dat het overgaat in het Absolute.

Print Friendly, PDF & Email