Bijeenkomst zondag 5 april 2015

Beste vrienden,
Hieronder vind je de meditatievoorbereiding voor zondag 5 april 2015.
De meditatie gaat door in ‘de Nieuwe Pastorie’, Stalijzerstraat 19 te Brugge.
Vanaf 09u30 tot 12u00.
Bijdrage: € 4, Thee € 0,5.
De inhoud van de meditatie komt uit een geleide meditatie die Douwe gaf te Brugge op 15 maart 2009.
Een verslag van deze geleide meditatie vind je in AP10/5 en AP10/6
vriendelijke groeten,
Ellen

 

 

Laat je bewustzijn uitbreiden tot de horizon rondom jou. Als je meegaat in dat verruimd bewustzijn, kom je los van beperkende standpunten; je breekt open. Je zit niet vast in een lichaam, je bent opengebroken in bewust-zijn. In bewust-zijn is ruimte, oneindige ruimte. Ga zelf volledig mee met de verruiming van het zelf-zijn.

*

Er is een eindeloze ontspanning, wanneer je jezelf niet meer vasthoudt. Je houdt in de eerste plaats jezelf als eerste persoon vast. Laat de eerste persoon, jezelf, vallen; dan is er overgave. Het vertrouwen dat voor de overgave nodig is, is er. In dit eindeloos vertrouwen kun je totaal loslaten.
*

In de helderheid komt alles open en hoeft er geen inperking meer te komen. Je bent je bewust van de onbepaalde openheid. Als alles open is, bestaat er geen tijd en ruimte. Door helder te zijn kan alles zo open blijven. Laat alles maar zoveel mogelijk open en blijf helder.

 

 
Let your consciousness spread to the horizon around you. As you go along with that expanded consciousness, you become free of limited viewing points; you break open. You are not stuck in a body, you have broken open into being-awareness. In being-awareness there is space, infinite space. Just completely go along with that expansion of your self-being.

*

There is an endless relaxation when you no longer hold on to yourself. Principally, you tightly hold on to yourself as first person. Let the first person, yourself, fall, then there is surrender. The trust that is necessary for the surrender is already there. You can totally let go into this infinite trust.

*

In the clarity everything opens up and no containment needs to come. You are aware of the unrestricted openness. When everything is open, time and space do not exist. By staying lucid, everything can remain open. Just let everything open as much as possible and stay alert.

Print Friendly, PDF & Email