Verslag oktober 2014- april 2015 Brugge

Verslag van Jean-Pierre

We zijn met een stabiele, gemotiveerde kern van 10 personen.

Van die 10 zijn er twee nieuwe mensen, die actief meewerken en een specifieke inbreng hebben.

Daarnaast zijn er nog een drietal personen die nu en dan eens iets bijwonen.

Meer en meer wordt de nadruk gelegd op zelfstandigheid en gelijkwaardigheid.

Dit bewijst zich concreet in de afwisseling bij het begeleiden van bijeenkomsten.

Er is wat te doen geweest over de vraag of het bij uitzondering nuttig kan zijn theoretische gesprekken te voeren (bij het verwelkomen van iemand nieuw), en zo ja, welke vorm dit dan best aanneemt.

We zijn tot het besluit gekomen dat het probleem zich momenteel bij ons niet echt stelt. De nadruk wordt gelegd op zelfstudie en het zorgvuldig kiezen van de voor te lezen teksten.

Er is iemand aangesteld om nieuwe mensen te begeleiden tijdens de zondag-bijeenkomsten.

Print Friendly, PDF & Email