Bijeenkomst zondag 6 dec 2015

Beste vrienden,
Hieronder vind je de citaten voor de meditatie op zondag 6 dec 2015.
De meditatie gaat door in ‘de nieuwe pastorie’, Stalijzerstraat 19 te Brugge.
Vanaf 09u30 tot 12u00.
Bijdrage: € 4, thee € 0,5.
Hartelijke groet,
Jacques

Tussen de vorige meditatie en nu ligt het drukke leven. Dat valt nu weg in de stilte. Laat het maar wegvallen. Dan merk je dat die stilte nooit is weggeweest. Dat er niets veranderd is.

Ga heel precies kijken hoe dat bij jezelf zit. Luister naar de stilte, luister. Als het luisteren iets vindt om naar te luisteren, is er een duidelijke relatie met aan de ene kant jezelf en aan de andere kant dat waarnaar je luistert. Maar, er is niets dat aan het luisteren beantwoordt. De intentie van het luisteren is er en gaat door, maar de stilte is oneindig. De intentie van het luisteren wordt oneindig. Alles van jezelf gaat in het luisteren naar het oneindige, en zo blijft niets over. Ga precies kijken hoe het is. Het luisteren krijgt geen houvast. De energie van het luisteren vervluchtigt. In het luisteren ben je zelf luisteren. Als luisteren los je in de stilte op. De oneindige stilte blijft. Zie hoe die stilte alles oplost.

Zie, hoe de stilte verder gaat dan de tegenstelling geluid en stilte. Geluid en gewone stilte wisselen elkaar af. Aan deze afwisseling gaat de Stilte vooraf. Het is de oorspronkelijke stilte waaruit de gewone stilte en het geluid voortkomen. Geluid komt op als een verschijnsel, en stilte komt op als een verschijnsel. De oorspronkelijke stilte is er altijd, continu, onafhankelijk van geluid en afwezigheid van geluid.

oOo

Stilte gaat vooraf aan de geluiden en de stilte. Zoals je zelf vooraf gaat aan de verschijnselen. Wanneer Stilte verschijnt, ervaar je dat hij niet verschillend is van je eigen zelf-zijn. Die Stilte is geen verschijnsel (derde persoon), want Stilte ben je ook zelf (eerste persoon). Als je gaat luisteren vanuit je zelf-zijn naar de stilte, ben je ‘luisteren’. Dan gaat het luisteren samenvallen met de oorspronkelijke stilte, zelf ga je samenvallen met de oorspronkelijke stilte. Dat is de meditatie. Stilte die luistert naar de stilte: Dàt ben jij.

De muziek is een verwijzing naar de stilte, aanvankelijk naar de stilte tussen de tonen, uiteindelijk naar de oorspronkelijke stilte. Als je helder bent, word je je bewust van de ruimte van stilte tussen de tonen. Als je helemaal open staat, opent zich de dimensie van de voorafgaande grote stabiele stilte. Daaruit komen muziek en stilte voort. Die Stilte is blijvend, stabiel, krachtig en blijkt omvattender te zijn dan je ooit had kunnen denken.

Non-dualiteit – 4.1 Stilte p. … Douwe Tiemersma

oOo

Als je helder blijft, ontstaat er een actueel intern zijnsweten van de stilte. Terwijl je intern bewust blijft, stel je vast dat er geen denken is en dat er niet iemand is die zit te denken. In de stilte ben je zelf niet meer als persoon, maar als bewust-zijn aanwezig. Als je heel helder bent, zie je ook langzamerhand de oude vormen terugkeren en ga je er toch niet in mee. Leegte wordt dan niet verstoord door vormen.

De leegte kun je intern ervaren, niet als persoon – deze is er niet meer – maar wel als bewust-zijn.
‘Je zonder vormen’ stelt nog vast: ja, dit is het.

Je ervaart dat dit inderdaad je eigen sfeer is, los van alle vormen, vrij van alle denkbeelden. Het is ook ānanda, de overweldigende, intense sfeer van geluk. Dat is zo intens en zo universeel, dat het overduidelijk is: dit is werkelijk geluk, los van alle condities, niet beperkt door vormen.

Dit is de grondslag van alles wat er is, ook de grondslag van je eigen vormen. De vormen komen erin op en verdwijnen weer. En dit blijft duidelijk, als de helderheid maar aanwezig blijft. Dan mag er gebeuren wat er gebeurt. Dat maakt niets meer uit. Condities hebben niets met Zelf-zijn te maken. Je bent vrij.

Non-dualiteit – 2.4 Non-dualiteit ervaren – p…. Douwe Tiemersma

Print Friendly, PDF & Email