Bijeenkomst zondag 3 jan 2016

Beste vrienden,
Hieronder vind je de citaten voor de meditatie op zondag 3 jan 2016.
De meditatie gaat door in ‘de nieuwe pastorie’, Stalijzerstraat 19 te Brugge.
Vanaf 09u30 tot 12u00.
Bijdrage: € 4, thee € 0,5.
Hartelijke groet,
Claudine
De citaten zijn van Douwe , bron: AP 12/13 van 31 aug 2011

 

Stilte

Als de stilte komt, verdwijnt de hardheid van de materiële wereld, dan verdwijnt ook veel van de hardheid van jezelf. Heel veel zaken vallen weg. Ga kijken wat er overblijft, steeds opnieuw. 
Juist in de helderheid zul je steeds meer ervaren dat je zelf het principe van gevoelsmatig bewustzijn bent. Over jezelf valt steeds minder iets te zeggen. Er komt een steeds grotere ruimte. De eigen sfeer breidt zich uit. 
Waarom noemen we het een spirituele  beweging? Spiritualiteit staat tegenover materialiteit. Bij het materialisme staat de materiële werkelijkheid voorop. Wanneer er een verschuiving is naar spiritualiteit komt de geest dus voorop te staan. Niet dat de materialiteit helemaal verdwijnt, maar ze krijgt een ander karakter, ze krijgt een andere plaats. De materiële vormen worden meer doorzichtig. Dat geldt voor wat je ziet, maar ook voor je lichamelijke zelfzijn. Daarom komt er een steeds ruimere sfeer van zelfzijn.

---------------

 

Mystiek

(…) ook de grote mystici zeggen: ik heb God in het centrum van mijzelf gevonden. Dat is hier en nu.
In het onderzoek van het zelf-zijn krijg je op een gegeven ogenblik een standpunt dat we de getuige noemen. Dit is een afstandelijk punt van bewustzijn van waaruit je alles waarneemt, alles vaststelt. Je ziet hoe het allemaal gaat in de wereld vanaf een grote afstand waarbij je niet meer helemaal in die wereld bent betrokken. Vaak is er nog een geobsedeerde wijze van kijken, zolang je toch nog bij al die processen betrokken bent. Maar wanneer die betrokkenheid steeds minder wordt? Dan kan de aandacht meer teruggaan naar jezelf. De beperkingen van jezelf als getuige – alleen al om daar op een bepaalde plaats aanwezig te zijn – kunnen wegvallen. 
Dan word je  jezelf bewust als onbeperkt zelfzijn. Dat is de sfeer van helderheid, van licht, zonder beperkingen, het universele, bewuste aanwezig zijn, zonder beperkingen. Er is alleen maar licht van onbeperkt zijn, onbeperkt bewust-zijn, onbeperkt gelukzalig zijn, Sat-Chit-Ananda. 
----------------
Helderheid
(…) Het onuitsprekelijke. Dat onuitsprekelijke is er altijd, hier en nu, ook wanneer er een wereld is. Dat is advaita, het niet gescheiden zijn. 
Je stelt dan vast: ik zie inderdaad dat dingen gewoon gebeuren, in het grote geheel, dat ik daar zelf los van sta, hoewel ik alles ben. Ik kan ook zien dat er een verkramping komt op het moment dat ik me er wel mee ga bemoeien. Dan is er een beperkte ik-structuur die de zaken anders wil laten verlopen dan de stroom is. Hoewel ik misschien daar wel eens in word meegesleept, merk ik wel dat de helderheid daarover zich steeds meer uitbreidt, steeds groter wordt.
Laat dat gebeuren. Blijf dus werkelijk bij die verdere uitdijing van die helderheid. En blijf niet gefixeerd op al die zaken die in de wereld plaats vinden. Die mogen er allemaal zijn maar je hoeft er niet op gefixeerd te blijven. Je kunt je aandacht hebben in je eigen sfeer van helderheid, zodat die zich verder kan uitbreiden. Je weet nu dat dit verder gaat dan alle, ook goddelijke, vormen en kwaliteiten. Je weet dat je in je heldere zelfzijn jezelf kan herkennen voorafgaande aan alle vormen en kwaliteiten
Print Friendly, PDF & Email