Bijeenkomst zondag 7 aug 2016

           

Dag iedereen,
Hieronder vind je de meditatievoorbereiding voor zondag 7 aug 2016.
De meditatie gaat door in ‘de nieuwe pastorie’, Stalijzerstraat 19 te Brugge.
Vanaf 9u30 tot 12u00.
Bijdrage: € 4, thee € 0,5.
Van harte,
Carine

 

SUBTIELE SPANNING EN ONTSPANNING

Satsang Hilversum 3 april 2004 Hoorneboeg
Bron: het boek “Satsang” pag. 135 e.v.

 

 

Terwijl wij zo zitten gaat het proces van ontspanning door. Zie meteen hoever de ontspanning doorgaat.(…) Wanneer het een grove spanning is, is het gemakkelijk vast te stellen : daar zit de spanning. Dan kun je verder teruggaan naar jezelf en dan blijkt even later de ontspanning door te gaan. Dit gaat door tot op het heel subtiele vlak, het niveau van de subtiele gevoelens. Dit vereist dan wel dat je ook daar helder bewust aanwezig bent. Als dat niet zo is, blijf je gemakkelijk ergens zitten. (…) . Als er spanningen zijn, dan zijn ze duidelijk, ook op het subtiele vlak. Dan is het weer mogelijk ze los te laten. Blijf helder, dan leer je wat aan belangrijks te leren valt.

 

 

Pauze

 

 

Elke spanning komt op als verschijnsel. Die spanning ben je dus niet. Daarom kun je haar ook loslaten. Je merkt op dat die spanning een gelaagdheid heeft. Dat wanneer de grove spanningen verdwenen zijn, dat dan de subtielere zich aandienen, die je ook weer kunt laten gaan. Zo kan dat proces dus verdergaan. Zo komt alles wat er nog zit aan spanning aan het licht, alles wat je eerst als het ware aan je rugzijde hebt of als basis waarop je staat, je eigen identiteit van waaruit je actief bent, van waaruit je leeft. Die zie je meestal niet. In de stilte en de ontspanning komt dat wat onbewust was langzamerhand naar boven als een verschijnsel. Je merkt het op en dan kun je het loslaten.

 

 

Pauze

 

 

Stel de dingen die je kunt leren bewust vast, zodat je de belangrijkste structuur heel helder voor ogen hebt. De bewustwording van wat eerst tot je eigen sfeer behoorde en daarom over het hoofd werd gezien, juist omdat je er op rustte, omdat het behoorde tot je eigen identiteit. In de stilte en de ontspanning komen die verschijnselen naar voren op een afstand. Dan ben je er niet meer identiek mee, dan heb je ze eigenlijk al losgelaten. Dan kun je ze ook gevoelsmatig loslaten. (…).

Als bewustzijn ben je oneindig, in het verlangen ben je oneindig, in de liefde ben je oneindig. Ervaar dat alles in die oneindigheid oplost.

 

 

Einde

 

 

Print Friendly, PDF & Email