Bijeenkomst zondag 6 nov. 2016

 

 

Beste vrienden,
Hieronder vind je de meditatievoorbereiding voor zondag 6 november 2016.
De meditatie gaat door in ‘De nieuwe pastorie’, Stalijzerstraat 19 te Brugge.
Vanaf 10u00 tot 12u30.
Bijdrage: € 4, thee € 0,5.
Hartelijke groet,
Jan

          

Bron: Nisargadatta, Ik Ben / Zijn

 

Wanneer je leeft en bewust bent, maar niet meer zelfbewust, ben je niet langer een iemand. Je bent wat je bent. Beschouw jezelf als iemand die een rol speelt op het toneel van het leven. Dit waarnemen gebeurt natuurlijk en met liefdevolle aandacht, maar doorlopend in het weten dat je alleen waarnemer bent terwijl het toneelstuk -het leven-zich afspeelt. (pg 743)

 

Ik kijk, maar ik zie geen plaatjes verpakt in afweer of verlangen.
Ik interpreteer niet en ik heb geen waardeoordeel. Ik kijk en ik zie je, maar ik heb geen houding en opinies om mijn zien te vertroebelen. En als ik mijn ogen ergens anders op richt, staat mijn geest het geheugen niet toe om te blijven plakken, maar het kijken is onmiddellijk vrij en beschikbaar voor de volgende indruk. (pg 738)

 

Het ‘Ik ben’ ligt aan de wortel van alle verschijnselen en het is het enige wat de verbinding vormt in de opeenvolging van de gebeurtenissen die we het leven noemen, maar ik bevind mij dieper dan het ‘Ik ben’.  (pg 760)

 

Het uiteindelijke bestaat er niet uit een levend wezen te zijn. Dieper dan dat ligt iets dat veel mooier is -noch zijn, noch niet zijn, noch leven, noch niet leven. Het is een toestand van pure helderheid,voorbij alle beperkingen van tijd en ruimte. Als de illusie dat je een lichaam plus geest bent is opgegeven, verliest de dood zijn afschrikwekkend karakter en wordt deel van het leven. (pg 223)

 

Alleen het leven is. Er is niemand die een leven heeft.
Het leven is vrij en zonder angsten.
Het idee zelf dat je een iemand bent die actief is, dat je een oorzaak bent, is gebondenheid. Je gebondenheid is alleen te wijten aan onachtzaamheid. Aandacht bevrijdt. (pg 507)

 

PAUZE

 

Op het ogenblik dat je begint te praten, schep je een verbale wereld, een wereld van woorden, ideeën, begrippen en abstracties, met elkaar verweven en van elkaar afhankelijk; ze scheppen, ondersteunen en verklaren elkaar prachtig en toch heeft dat alles geen substantie, het blijft alleen maar een schepping van het denken. Woorden scheppen nieuwe woorden, maar de werkelijkheid is stil. (pg 746)

 

Alles wat gebeurt, gebeurt in – en overkomt aan- denken en voelen,
maar niet aan de bron van het ’lk ben’. Als je je eenmaal realiseert dat alle dingen vanzelf gebeuren (of je ze nu noodlot, Gods wil of puur toeval noemt), blijf jij enkel nog over als waarnemer, vol begrijpen en vreugde, onaangetast. (pg 748)

 

Wat bestaat, kan ophouden te bestaan en wat niet bestaat, kan ontstaan. Maar dat wat noch bestaat, noch niet bestaat, maar waarvan het bestaan en het niet-bestaan afhankelijk zijn, is onaantastbaar. Ken jezelf als oorzaak van angst en verlangen, maar zelf van beide vrij.
Wie in het bekende leeft, leeft in gevangenschap – leven in het Onbekende is vrijheid. (pg 750)

 

Zodra er vrijheid is om samen te gaan, worden de twee één, en dat ene onthult zich als het al. De persoon lost op in de waarnemer, de waarnemer in de zuivere aandacht, de aandacht in het Zijn zelf – en toch is de identiteit niet verloren; alleen de beperkingen zijn verdwenen.
Hij verandert volkomen en wordt het wezenlijke Zelf. (pg 741)

 

Helderheid is tegenwoordig in elke ervaring – en toch is zij zelf geen ervaring.
De bron is één en eenvoudig, maar zijn geschenken zijn ontelbaar.
Maar zie de gaven niet voor de bron aan!
Realiseer je dat je de bron bent en niet de rivier. Dat is alles. (pg 675)

 

PAUZE

 

De waarheid behoeft zichzelf niet te bewijzen -ze openbaart zich bij het zien van het onware als onwaar, dat gevolgd wordt door het te verwerpen.
De geest moet van top tot teen van alle onwaarheid gezuiverd worden, wil de waarheid erin oplichten (pg 532)

 

Wat er ook gebeurt, ik blijf. Aan de bron van mijn wezen is pure helderheid (awareness), een vonk van fel licht. Het is de natuur van deze vonk om te stralen en beelden in de ruimte en gebeurtenissen in de tijd te scheppen volkomen moeiteloos en spontaan. Zolang hij enkel helderheid is, zijn er geen problemen. Maar zodra het discriminerende denken op de proppen komt, verschijnen pijn en genot. (pg 319)

 

Elke ambitie wordt ondernomen ten behoeve van een “ik”.
Als je echt geestelijk wil groeien moet je afzien van elk idee van een persoonlijke verworvenheid.
De geest is een bedrieger. Hoe vromer zijn jasje, hoe geniepiger het verraad. (pg 509)

 

Het Absolute bevat alles wat maar ervaren kan worden, maar zonder iemand die ze ervaart zijn ze als niet bestaand.
Dat wat de ervaringen mogelijk maakt is het Absolute. Dat wat ze actueel maakt is het Zelf. (pg 562)

 

Het sterkste van alle verlangens is het verlangen te zijn en dat verdwijnt pas als je je realiseert wat je ware natuur is. (pg 562)

 

Wat er ook gebeurt, dat wat je wezenlijk bent wordt door niets beïnvloed-dit is de absolute waarheid. (pg 561)

 

Woorden zijn niet zo belangrijk en het is ook niet zo beglangrijk hoe het op dit ogenblik met je is gesteld. Woorden en vormen veranderen elk ogenblik. 
Als je maar weet dat jijzelf de onveranderlijke Waarnemer bent van een steeds veranderende geest. Dat is genoeg. (pg 841)

 

EINDE

 

 

Print Friendly, PDF & Email