Bijeenkomst zondag 7 januari 2018

          

Dag iedereen,
Hieronder vind je de meditatie-voorbereiding voor zondag
7 januari 2018.
De meditatie gaat door in ‘de nieuwe pastorie’, Stalijzerstraat 19 te Brugge.
Van 10u tot 12u30.
Bijdrage 4 euro, thee 0,5 euro.
Van harte,
Jan

            

De citaten zijn van Nisargadatta, uit het boek ‘Ik ben / Zijn

           

ZIJN

Woorden-of je die nu hoort of leest-scheppen alleen maar voorstellingen in je geest, maar jij bent geen voorstelling in je eigen geest. Je bent de kracht, de macht van het waarnemen achter en voorbij die voorstellingen. (pg 846)

          

NIETS IS ALLES

Als jij de oorsprong en oorzaak van bewustzijn kent, zal er voor jou geen geboorte of dood meer zijn. Het is zoiets als de dief vangen. Het weten ‘ik ben’ was afwezig. Plotseling komt het als een dief in de nacht binnen. Hierin stelt de nacht onwetendheid voor. Tijdloosheid heeft nooit gezegd ‘ik ben’. De dief die binnenkomt zegt ‘ik ben’. We moeten uitzoeken waarvandaan deze dief is binnengekomen. De dief kwam niet alleen naar binnen, maar samen met een kosmische geest en een kosmisch lichaam. En wat betekent deze gebeurtenis? Het betekent ‘ik ben’, dat is alles. Je bevond je in een staat van nondualiteit, waarin het gevoel van zijn afwezig was. Door de dief ontstond dualiteit met ‘ik ben’ en de wereld als ervaring. (pg 87)

          

IK BEN

Tussen de oevers van pijn en plezier stroomt de rivier van het leven. Alleen als denken en voelen weigeren met de stroom mee te gaan, zodat ze op de oevers stranden, ontstaan problemen. Met dit ‘meegaan met de stroom’ bedoel ik aanvaarding… het laten komen van wat komt en het laten gaan van wat wil gaan. Verlang niets en wees niet bang – neem waar wat er gebeurt terwijl het gebeurt: want jij bent niet wat er gebeurt, maar degene voor wiens oog de dingen zich afspelen. Uiteindelijk ben je zelfs niet eens deze waarnemer. je bent de uiteindelijke potentialiteit, de mogelijkheid tot alle dingen, waar het alles omvattende bewustzijn uit voortkomt… waar het een uitdrukking van is. (pg 26)

         

lK BEN
Als je die twee, de persoon en de waarnemer, als één kunt zien en daaraan voorbijgaat, dan ben je in de allerhoogste ’toestand‘. Die kan niet worden waargenomen want, die is datgene wat het waarnemen mogelijk maakt. Het is voorbij zijn en niet-zijn. Het is noch de spiegel, noch het beeld in de spiegel. Het is wat is – de tijdloze wezenlijkheid, onbeschrijflijk hard en solide. (pg 80)

        

Pauze

          

ZIJN

Probeer om tussen de gedachten in te kijken, in plaats van ernaar. Als je door een mensenmenigte loopt, ga je geen gevecht aan met iedereen die je tegenkomt, je zoekt er gewoon je weg tussendoor.

Keer je angsten en verlangens de rug toe en ook de gedachten die ze met zich brengen, en je bent terstond in het Gezochte. (pg 587)

          

IK BEN

De wereld en de geest zijn zijnstoestanden. Het aller-

hoogste is geen toestand. Het doordringt alle toestanden, maar is zelf geen toestand waarin zich iets anders bevindt. Niets heeft het veroorzaakt, het is onafhankelijk, een ondeelbaar geheel, volmaakt, voorbij tijd en ruimte, geest en stof.

Er is niets waardoor je het zou kunnen herkennen. Het wordt alleen gekend door de directe waarneming, nadat alle zoeken naar herkenningstekens en benaderingen is opgegeven. Als je alles wat naam en vorm heeft hebt losgelaten, blijft het Wezenlijke over. Het hoeft niet te worden gezocht.

Veelvoudigheid en verscheidenheid zijn niets anders dan een spel van de geest. De realiteit is één.

Het IS. Het kan niet worden ontkend. Het is diep en duister, een mysterie voorbij alle mysteriën. Maar het IS, terwijl al het andere alleen maar gebeurt. (pg 82-83)

              

DAT WAT IK BEN
Zie in dat dit ‘Ik’ niet verschillend is op verschillende niveaus. Als het Absolute is het het ‘Ik’ dat om zich te manifesteren een vorm nodig heeft. Hetzelfde Absolute ‘Ik’ wordt het manifeste ‘Ik’, en in het manifeste ‘Ik’ is het het bewustzijn dat de bron is van alles. In de gemanifesteerde staat is het het Absolute met bewustzijn. (pg 255)

          

IK BEN

Angst, verlangen, bezorgdheid, vreugde, al die dingen kunnen niet verschijnen tenzij jij er bent om aan te verschijnen. Maar wat er ook gebeurt is een richtingaanwijzer, die je verwijst naar je eigen bestaan als waarnemend middelpunt. Vergeet de richtingaanwijzers en wees je bewust van dat waar ze naar verwijzen. Waar het op aan komt is de volharding waarmee je telkens weer terugkomt naar jezelf. (pg 380)

         

Pauze

        

IK BEN

Richt je aandacht op je geest: zie hoe die tot stand komt en hoe hij werkt. En terwijl je je aandacht op je geest richt, ontdek je jezelf als waarnemer. Als je bewegingloos blijft, enkel waarnemend, dan ontdek je dat je zelf het Licht bent achter de waarnemer. De bron van het licht is duister, de bron van het kennen onbekend. Alleen die bron is. Keer naar die bron terug en blijf er. Hij ligt niet in de hemel, en ook niet in de allesdoordringende ruimte. (pg 333)

        

ZIJN

Laat de begerenswaardige dingen aan hen die begeren. Schakel over van je verlangen om te nemen naar het geven. De hartstocht tot geven, tot delen met anderen, zal op een natuurlijke wijze elk idee over een wereld buiten je verdrijven, en het idee van geven gaat dan mee overboord. Alleen de zuivere uitstraling van liefde blijft over, voorbij geven en nemen. (pg 591)

           

ZIJN

In liefde is er zelfs niet één, laat staan twee.

Liefde is de weigering om te scheiden, om onderscheid te maken.

Om over eenheid te kunnen denken, moet je eerst dualiteit scheppen. Maar als je echt helemaal liefhebt, zeg je niet: ‘lk houd van je.’

Pas wanneer er beelden en gedachten en gevoelens in de geest verschijnen, is er dualiteit. (pg 592)

        

ZIJN

Helderheid is dynamisch, liefde is zijn. Helderheid is actieve liefde. De geest kan een ongelofelijk aantal mogelijkheden waarmaken, maar als die niet uit liefde voortkomen, hebben ze geen enkele waarde. Liefde gaat aan het scheppen vooraf. Zonder liefde is er alleen maar chaos. (pg 595)

        

ZIJN

Eerst moet je vrij zijn. Vrij zijn in de wereld houdt in vrij zijn van de wereld. Zo niet, dan besluit je verleden- voor jou en je toekomst. Je zit gevangen tussen wat gebeurd is en wat gebeuren moet. Noem het lot of karma, maar nooit vrijheid. Ga eerst terug naar wat je wezenlijk bent en laat je handelingen dan voortkomen uit een hart vol liefde. (pg 599)

        

Einde

Print Friendly, PDF & Email