Bijeenkomst zondag 4 maart 2018

Beste vrienden,

Hieronder vind je de meditatietekst voor de stiltegroep op zondag 4 maart 2018.
De meditatie gaat door in ‘De nieuwe pastorie’, Stalijzerstraat 19 te Brugge, van 10:00 tot 11:45. Nadien is er nog mogelijkheid tot uitwisseling.
De bijdrage voor de deelname is 4 euro; thee is 0,5 euro.
Warme groet,
Jacques

 

Terwijl er woorden worden gesproken, is er stilte. Als het relatieve is afgelopen, blijft het absolute over. Is de stilte die er was voor de woorden gesproken werden een andere stilte dan de stilte die op de woorden volgt? De stilte is één, en zonder die stilte kan geen woord worden gehoord. Ze is doorlopend achter de woorden. Als je je aandacht niet op de woorden, maar op de stilte richt, zul je die ontdekken.

Er bestaat niet zoiets als het zien van de Realiteit. De Realiteit kun je alleen zijn en die ben je bij voorbaat toch al. Het probleem is uitsluitend mentaal. Laat je onjuiste ideeën los, dat is genoeg. Er bestaat geen behoefte aan juiste ideeën. Die bestaan niet.

***

De Kenner is het Vormloze, het gekende heeft naam en vorm. Het gekende is altijd in beweging, het verandert, het heeft geen eigen vorm, geen vaste woonplaats. De Kenner is de onwrikbare in-grond van al het gekende. Ze hebben elkaar nodig, maar de Realiteit ligt dieper. Het maakt alle dingen zichtbaar en toch kan het zelf op geen enkele manier worden waargenomen. Het denken kan niet kennen wat dieper ligt dan het denken, maar het denken wordt wel gekend door wat erachter ligt.

***

De waarnemer is zowel het laatste overblijfsel van de illusie als de deur naar de Realiteit.
‘Ik ben uitsluitend waarnemer’, is tegelijk waar en onwaar. Het is onwaar omdat de Waarnemer er alleen is als het ‘Ik ben’ er is; en waar omdat de Waarnemer de lichtstraal van de Realiteit in het waargenomene is. Het is minder misleidend om te zeggen: ‘Er is waarnemen.’ Zodra je zegt: ‘Ik ben’, komt de hele schepping te voorschijn, samen met haar Schepper.

Het verlangen om te weten, om macht te hebben, zelfs het verlangen om te bestaan, het zijn allemaal niets meer dan verlangens. Omdat niemand zeker van zichzelf is, verlangt iedereen ernaar om te bestaan, te overleven, langer te leven. Maar iedereen is onsterfelijk. Doordat je je lichaam tot ‘ik’ uitroept, maak je van jezelf iets sterfelijks.

Uit IK BEN / ZIJN van Nisargadatta Mahraj – Hoofstuk 73 – De dood van de geest is de geboorte van de wijsheid

Print Friendly, PDF & Email