Bijeenkomst zondag 2 sept 2018

Dag iedereen,

Hieronder vind je de meditatievoorbereiding voor zondag 2 september 2018.
De meditatie gaat door in ‘de nieuwe pastorie’, Stalijzerstraat 19 te Brugge.
Van 10u00 tot 12u30.
Bijdrage 4 euro, thee 0,5 euro.
Van harte,
Jan

 

Je moet eerst duidelijk door hebben dat je niet de persoon bent die je denkt dat je bent. Wat je denkt dat je bent, is suggestie en verbeelding. Je hebt geen ouders, je bent nooit geboren en je zult nooit sterven.

Als het lichaam verdwenen is verdwijnt de persoon totaal en zonder terug te keren. Alleen de Waarnemer blijft over en het Grote Onbekende.

De Waarnemer is wat zegt: “lk weet.”

De persoon zegt: “lk doe.”

Als je zegt: “lk weet” is dat niet onwaar, maar wel begrensd. Maar wie zegt: “lk doe”, zit er compleet naast, want er is niet een iemand die doet; activiteiten produceren zichzelf, ook de gedachte “Ik doe”. 

Het heelal is vol activiteit, maar er is nergens een iemand die doet. Er zijn ontelbaar vele personen, kleine, grote en heel grote, die, doordat ze zichzelf met activiteiten identificeren, denken dat ze iets doen, maar dat verandert niets aan het feit dat de wereld van activiteiten een geheel is waar alles afhangt van alles en ook door alles wordt beinvloed.

Doe een stap achteruit, van activiteit naar het Bewuste Zijn, laat de activiteiten over aan lichaam en geest, het is hun domein. Blijf zelf achter als zuivere Waarnemer, totdat zelfs het Waarnemen zich oplost in het Absolute.

In feite is er maar één staat: als die wordt verwrongen door zelf- identificatie heet hij een persoon, als hij gekleurd wordt door een zijnsbesef is hij de Waarnemer, en wanneer hij kleurloos is en zonder beperkingen heet hij het Absolute.

Vergelijk het met het wassen van een bedrukt stuk stof, Eerst verdwijnt de tekening, dan de kleur en ten slotte is de stof weer helemaal wit. De persoon maakt plaats voor de Waarnemer. die op zijn beurt weer verdwijnt, waarna er pure Helderheid over blijft. Het stuk stof was aanvankelijk wit en is dat nu aan het einde ook weer. De motieven en de kleuren waren er een poosje.

In werkelijkheid ben je op zoek naar jezelf, zonder dat je dat zelf in de gaten hebt. Je verlangt naar liefde voor iets wat die liefde waard is – de liefde zelf. Door je onwetendheid zoek je daarnaar in de wereld van tegengestelden en tegenstrijdigheden. Als je liefde in jezelf ontdekt, houdt het zoeken op.

 

Pauze

 

Elke ervaring is een illusie, beperkt en tijdelijk. Verwacht niets van ervaringen. Realisatie is op zichzelf geen ervaring, maar ze kan leiden tot een nieuw perspectief in de ervaringen. Maar ook dan zijn die nieuwe ervaringen, hoe interessant ook, niet echter dan vroegere. Zelfrealisatie is het ontdekken van het tijdloze element in elke ervaring. Helderheid maakt ervaring mogelijk. Zoals in alle kleuren het licht het kleurloze element is, zo is Helderheid tegenwoordig in elke ervaring – en toch is zij zelf geen ervaring.

Helderheid is een geheel, ondeelbaar.

Hij is als de ruimte die op geen enkele andere manier wordt beiinvloed door de dingen die er zich in bevinden.

Lichamelijke en mentale problemen kunnen hem niet bereiken – die zijn op een afstand, “daar”, terwijl de waarnemer altijd “hier” is.

Helderheid is er altijd, de ene constante factor in elke ervaring. Ze hoeft niet gerealiseerd te worden.

Zet de luiken van je geest open en hij stroomt vol met licht.

Je zou kunnen zeggen dat er maar één ononderbroken ervaring is die jou nooit verlaat. Maar die “ervaring” ontgaat je, omdat voor jou alleen de bewuste, de waargenomen ervaringen belangriik zijn. Wat je bent, ontgaat je. Daarom noem ik het “onbewust”.

Realiseer ie dat alles wat er gebeurt zich afspeelt in de geest en dat jijzelf de wortel, de bron. de fundering bent van dat mentaal bewustzijn De wereld is niets meer dan een opeenhoping van ervaringen, en jij bent dat wat die bewust maakt, terwijl je zelf niettemin boven elke ervaring verheven bent. Het is ermee als met de hitte, de vlam en het brandende hout. De hitte houdt de vlam in stand en de vlam verbruikt het hout. Zonder hitte zouden er geen vlam en geen brandstof zijn. Net zo zou er zonder Helderheid geen mentaal bewustziin zijn en geen leven dat van de materie een voertuig van het bewustzijn maakt.

 

Pauze

 

Terwijl er woorden worden gesproken is er stilte.

Als het relatieve is afgelopen blijft het absolute over.

Is de stilte die er was voor de woorden gesproken werden een andere stilte dan de stilte die op de woorden volgt?

De stilte is één, en zonder die stilte kan geen woord worden gehoord. Ze is doorlopend – achter de woorden.

Als je je aandacht niet op de woorden, maar op de stilte richt, zul je ze ontdekken.

Er bestaat niet zoiets als het zien van de Realiteit.

Wie of wat in jou zou wat moeten zien?

De Realiteit kan je alleen zijn en die ben je bijvoorbaat toch al.

De beloning van de zelfkennis is vrij te zijn van een persoonlijk ”ik”.

De Waarnemer , de Kenner, kun je niet kennen, want die ben je.

De Kenner is het Vormloze, het gekende heeft naam en vorm. Het gekende is altijd in beweging, het verandert, het heeft geen eigen vorm, geen vaste woonplaats. De Kenner is de onwrikbare in-grond van al het gekende. Ze hebben elkaar nodig, maar de Realiteit ligt dieper.

Wie blijft er over om te kunnen zeggen: “Ik ben de waarnemer!” Als er geen “Ik ben is”, waar is dan de waarnemer?

In het Tijdloze zit geen zelf om je toevlucht te zoeken.

Iemand die een pakje draagt, let er steeds op dat hij het niet verliest: hij is “pakjesbewust”. Iemand die het “ik ben”-besef in stand houdt, is ik-bewust.

Maar de jnani klamt zich aan niets vast en je kunt niet zeggen dat hij bewust is. En toch is hij niet zonder bewustzijn. Hij is de bron van alle helderheid.

We noemen hem: hij wiens kleding de ruimte is, de Naakte, voorbij elke vorm.

Je kunt geen naam of vorm op hem van toepassing verklaren en toch is hij de enige die waarlijk is.

Vrijheid is loslaten. Maar vind eens iemand die alles wil loslaten. Men beseft niet dat het beperkte de prijs is die betaald moet worden voor het Onbeperkte, zoals de dood de prijs is voor onsterfelijkheid.

Geestelijke rijpheid wordt bepaald door iemands bereidheid om alles op te geven.

Dat loslaten is de eerste stap. Maar wezenlijk is opgeven het realiseen van het feit dat er niets valt op te geven, want er is niets wat je je eigendom kunt noemen.

Het gaat ermee als met de diepe slaap: als je in slaapt valt, geef je je bed niet op, maar het verdwijnt uit je waarnemen.

 

Einde

   

Citaten uit : Ik Ben/Zijn Nisargadatta

Persoonlijkheid waarnemer en het absolute (bladz. 664)

Helderheid (bladz. 673)

De dood van de geest is de geboorte van de wijsheid (bladz.600)

 

Print Friendly, PDF & Email