Bijeenkomst zondag 3 februari 2019

 

Beste vrienden,

Hieronder vind je de meditatievoorbereiding voor zondag 3 februari 2019.
De meditatie gaat door in ‘de Nieuwe Pastorie’, Stalijzerstraat 19 te Brugge.
Vanaf 10u00 tot 12u30.
Bijdrage 4 euro, thee 0,5 euro.
Hartelijke groet,
Carine

 

Het menselijk bestaan bevindt zich op het scherp van de snede. Je wordt geboren, maar elk moment kan het leven stoppen. Dat geldt voor iedereen. …

In die tussentijd van geboorte en dood is het leren van zelfstandigheid erg belangrijk. Als je zelfstandig bent, ben je vrij van dwang, vrij van afhankelijkheden….

Meestal heb je het idee als persoon zelfstandig te zijn. Maar als je verder gaat kijken, zie je dat in de persoon interne condities een rol spelen ten opzichte waarvan er geen zelfstandigheid is. Er zijn allerlei zaken die je hebt aangeleerd – dingen die je zit te bedenken, allerlei gevoelens en gedragspatronen. Voor zover ze er zijn, zijn ze er. Dat zul je moeten accepteren. Maar hoe zit het met je bewustzijn daarvan en je zelf-standigheid ten opzichte van die patronen? Er zal een bewustwording moeten zijn van je hele situatie. Dan komt er ook een bewustzijn van je onafhankelijkheid, ook van deze interne condities. Deze laat je dan vrij. Je zit er niet meer onbewust in, je verkrampt je daar niet in, je houdt niets vast, je bent je bewust van je eigen vrijheid.

 

PAUZE

 

Voor de externe condities geldt precies hetzelfde. Als je zelf-standig bent, houd je geen grip op de dingen om ze op een voor jou gunstige manier vorm te geven. … Wanneer je zelf-standig bent, laat je de wereld en de andere mensen vrij. Verlichting wil niets anders zeggen dan dat je alles vrij laat, dat je niet alleen jezelf, maar ook de wereld vrijlaat. De wereld wordt dan bevrijd, andere mensen worden bevrijd die je eerst in een dwangmatige houdgreep hield. De hele gerichtheid met de intentie om vorm te geven, om te regelen, valt weg. Dan pas is de afhankelijkheidsrelatie doorbroken.

 

PAUZE

 

Dus zelfstandigheid ten opzichte van de condities betekent dat je jezelf bent als grondeloze openheid. Dat zelf-staan van zelf-standigheid wil ook zeggen dat je je bewust bent van de grondeloze openheid. … Zelfstandigheid betekent dat je elke neiging om je op een bepaalde grond te vestigen loslaat. … Zelfstandigheid is absolute zelfstandigheid, anders is er geen zelfstandigheid. De vrijheid die daarin zit is absoluut, anders is het geen vrijheid. …Hoe je het ook wendt of keert, de kern van zelfstandigheid is totale vrijheid. Het punt is : kun je dat zo in je bewustzijn laten doorwerken dat het ook realisatie wordt ? Dat betekent, dat je je laatste oriëntatie loslaat, dat je alles loslaat.

 

EINDE

 

Bron: Douwe Tiemersma, Een gesprek te Gouda, 30 maart 2011.

(AP 2011/06)

 

Print Friendly, PDF & Email