Bijeenkomst zondag 7 april 2019

 

Beste vrienden,

Hieronder vind je de meditatievoorbereiding voor zondag 7 april 2019.
De meditatie gaat door in ‘de Nieuwe Pastorie’, Stalijzerstraat 19 te Brugge.
Vanaf 10u00 tot 12u30.
Bijdrage 4 euro, thee 0,5 euro.

Hartelijke groet,
Jan

 

Bron:  Nisargadatta, ‘Ik ben’, hfst 48: ‘Gewaarzijn is moeiteloos en gratis’.

 

Als je gaat zitten in stilte en jezelf waameemt, dan kunnen er allerlei dingen in je naar boven komen. Doe daar niets aan, reageer nergens op; ze verdwijnen weer net zoals ze zijn gekomen: zonder dat je er iets aan doet. Het enige waar het op aankomt is je betrokkenheid, waarbij je je totaal bewust bent van jezelf of liever van je geest. 

Met “jezelf” bedoel ik de persoon, want alleen die kan objectief worden waargenomen. De waamemer kan niet worden waargenomen. Wat kan worden waargenomen is niet het wezenlijke Zelf.

Je kunt de waarnemingen observeren, maar niet de waarnemer. Dat je zelf de uiteindelijke waarnemer bent, weet je door onmiddellijk inzicht en niet op basis van een logische redenering, die op waarnemingen is gebaseerd. Je bent wat je bent, maar wat je kent, ben je niet. Het Zelf wordt gekend als het Zijn, het niet-Zelf als voorbijgaand. Maar in werkeliikheid speelt zich dit allemaal in de geest af. Het waargenomene, waarneming en waarnemer zijn mentale constructies. Alleen het Zelf is.

Verdelen en specificeren is het karakter van de geest. In zo’n verdelen zit op zichzelf geen kwaad. Maar afgescheidenheid is in strijd met de feiten. Mensen en dingen zijn verschillend, maar ze zijn niet gescheiden — onderscheiden, maar niet afgescheiden. De natuur is één, de Realiteit is één. Er zijn tegenstellingen, maar geen zelfstandige, afgescheiden partijen.

 

Pauze

 

Terwijl de geest verankerd ligt in het lichaam en het bewustzijn zijn brandpunt heeft in de geest, is de aandacht vrij. Het lichaam kent zijn sterke neigingen en de geest zijn vreugde en pijn, maar Helderheid zit nergens aan vast en blijft onbewogen. Naast helder is het ook stil, vredig, waakzaam en moedig, zonder angsten en verlangens. Zie haar tijdens de meditatie als je ware wezen en probeer haar in je dagelijkse leven te zijn, dan zul je haar ontdekken in al haar volheid.
De geest is geïnteresseerd in wat er gebeurt, terwijl Helderheid geïnteresseerd is in de geest zelf. Het kind zit zijn speelgoed achterna, maar de moeder houdt het kind in het oog, niet het speelgoed.

Er is een verschil tussen activiteit en werk. De hele natuur is actief. Activiteit is natuur, natuur is activiteit. Maar werk komt voort uit angst en verlangen: verlangen om te bezitten en te genieten en angst voor pijn en ondergang. Activiteit is door het geheel voor het geheel. maar werk gebeurt door jezelf en voor jezelf.

Doe waar je zin in hebt. Tiranniseer jezelf niet. Geweld maakt je hard en onbuigzaam. Ga niet vechten met dingen die je als obstakels ziet op je weg. Wees alleen in ze geïnteresseerd, neem ze waar, observeer, onderzoek ze. Laat er maar gebeuren wat er wil gebeuren- goed of slecht. Maar sta niet toe dat je in de gebeurtenissen verdrinkt.
Wat er ook gebeurt is een richtingaanwiizer, die je verwijst naar je eigen bestaan als waarnemend middelpunt. Vergeet de richtingaanwijzers en wees je bewust van dat waar ze naar verwijzen.

 

Pauze

 

Ik ben geen wie, maar wat. Ik ben geen persoon in de betekenis die jij daaraan geeft, hoewel het voor jou kan lijken alsof ik er wel een ben; “ik” zit hier niet en “ik” praat niet; het is niet nodig om naar motieven te zoeken. Verwar mij niet met mijn lichaam.

Ik ben die oneindige oceaan van bewustzijn waarin alle dingen gebeuren. Ik leef op een totaal ander niveau, voorbij alle bestaan en kennen. waar alleen het geluk is van het Pure Zijn. Er is niets waar ik me van gescheiden voel – daarom ben ik alles en allen.

Dezelfde kracht die vuur laat branden en water laat stromen, zaad laat kiemen en bomen laat groeien. Aan mij is niets persoonlijks, hoewel taal en stijl persoonlijkheid kunnen lijken. Een persoonlijkheid is een patroon van gedachten en verlangens en activiteiten die daaruit kunnen voortvloeien; in mijn geval is dat patroon er niet. Er is niets waar ik naar verlang, niets waar ik bang voor ben. Hoe kan er dan een patroon zijn?

Karma heeft alleen betrekking op wat naam en vorm heeft. Aangezien je noch lichaam noch geest bent, heeft het karma geen zeggenschap over je. Je bent volmaakt vrij. Een kopje is beperkt door zijn vorm, zijn grondstof, het gebruik dat ervan gemaakt wordt, enzovoort. Maar de ruimte binnen het kopje is vrij. Als je erover praat in verband met het kopje, dan zit die ruimte er toevallig in. Zo niet, dan is het alleen maar ruimte. Zolang er een lichaam is, lijk je belichaamd.

Zolang de mensen zijn zoals ze zijn, is de wereld, zoals ze is. De wereld is als een vel papier waar iets op wordt getypt. Het lezen en de betekenis van de tekst zijn anders voor iedere lezer, maar het papier is de ononderbroken achtergrond, steeds aanwezig, maar zelden opgemerkt. Als het lint wordt weggehaald, laat het typen geen spoor achter op het papier. Zo is mijn geest: indrukken blijven komen, maar ze laten geen spoor achter.

 

Einde

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email