Bijeenkomst zondag 7 juli 2019

 

Beste vrienden,
Hieronder vind je de meditatievoorbereiding voor zondag 7 juli 2019.
De meditatie gaat door in ‘de Nieuwe Pastorie’, Stalijzerstraat 19 te Brugge.
Vanaf 10u00 tot 12u30.
Bijdrage 4 euro, thee 0,5 euro.
Hartelijke groet,
Filip

 

 

Uit ‘Dat wat ik ben’ – De laatste gesprekken met Nisargadatta Maharaj
Redactie: Jean Dunn

Thema: ‘Ik-Ben’

 

 

Alle wereldse activiteiten vinden plaats vanwege dit ‘Ik Ben’. Het is de bron die de wereld schept. Begrijp eerst dit ‘Ik Ben’ – pas dan kun je het overstijgen. Wees allereerst dit ‘Ik Ben’. (pg 171)

Wees één met het ‘Ik Ben’-besef, de bron van het bewustzijn, het Zijn zelf. (pg 221)

Die maya is zo krachtig dat je er helemaal door ingepakt wordt. Maya betekent ‘Ik Ben’, ‘Ik houd van het zijn’. Het heeft geen identiteit behalve liefde. Dit ‘Ik-Ben’-besef is je grootste vijand en je grootste vriend. Al is het misschien je grootste vijand: als je je er echt mee verzoent, draait het om en leidt je naar de hoogste staat. (pg 40)

Vereer dit ‘Ik Ben’ en verwijder alle vervalsingen, het vuil. Van nature is de wereld zeer zuiver; ze is vuil geworden omdat je je vereenzelvigt met het lichaam. Omdat je je ‘Ik Ben’ niet in zijn zuiverheid herkent, zoek je je heil in allerlei boeken en bij allerlei wijze mensen om een identiteit te krijgen. (pg 169)

Weten dat je bent is God. Aanbid dat, dan besef je op een dag dat je geen individu bent. Je zult beseffen dat je het universeel bewustzijn bent dat niet kan lijden; er is geen pijn of plezier voor dat bewustzijn. (pg 125)

 

pauze

 

De wereld bestaat zolang dit besef van aanwezigheid er is. Het besef van aanwezigheid is in bewustzijn – niet mijn bewustzijn of jouw bewustzijn, maar universeel bewustzijn. De totale manifestatie van het universum is afhankelijk van dit besef van aanwezigheid. (pg 235)

Dit bewustzijn, dat afhankelijk is van het voedsellichaam dat geboren wordt, is tijdgebonden. Wat voorafgaat aan bewustzijn is het Absolute, en wanneer bewustzijn vormloos is en niet gewaar van zichzelf, is het het Absolute. We zijn niets anders dan dit bewustzijn. (pg 183)

Ik, het ongemanifesteerde Absolute, ben hetzelfde gemanifesteerde ‘Ik’. Bewustzijn is de uitdrukking van het Absolute, het zijn er geen twee. (pg 306)

De materie moet er zijn voordat het Absolute Zichzelf kan manifesteren. Het ongemanifesteerde en gemanifesteerde Absolute zijn niet twee – het is alleen de uitdrukking van het Absolute, zoals de schaduw en het voorwerp. (pg 326)

 

pauze

 

Als je kennis hebt zie je het ‘Ik Ben’ als allesdoordringend zolang het bewustzijn er is, maar de getuige van het bewustzijn heeft geen ‘Ik Ben’; dat is je ware eeuwige aard. Het lichaam opgeven is een groot feest voor mij. (pg 196)

Welk ongeluk je ook treft, waar je ook maar bang voor bent, het is volledig gebaseerd op de identificatie met het lichaam. Probeer jezelf geleidelijk aan niet meer te vereenzelvigen met het lichaam. (pg 140)

Zonder dit lichaamsbesef ben ik volmaakt, heel, compleet. Je bent niet in staat om deze kennis te realiseren omdat je je vastklampt aan het lichaam. (pg 143)

Het probleem is dat iedereen de kennis van het zelf wil hebben zonder de vereenzelviging met het lichaam op te geven – deze zijn tegenstrijdig. Geef deze identiteit op en alles wordt eenvoudig. Mensen horen het wel, maar geven de vereenzelviging met het lichaam niet op. Ze blijven zich er zeer hardnekkig aan vastklampen. (pg 192)

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email