Bijeenkomst zondag 1 dec 2019

 

 
Beste vrienden,

Hieronder vind je de meditatievoorbereiding voor zondag 1 december 2019.
De meditatie gaat door in ‘de Nieuwe Pastorie’, Stalijzerstraat 19 te Brugge.
Vanaf 10u00 tot 12u30.
Bijdrage 4 euro.

Hartelijke groet,
Jacques

Blijf intern helder bij jezelf, zodat je ervaart: nu is er helemaal niets en dat is goed. Deze sfeer is er in het hier en nu. Steeds en overal is er het hier en nu. Het is in alle stilte en leegte perfect zoals het is. Dit kun je intern steeds duidelijker vaststellen. Dat wat je altijd gezocht hebt, is steeds heel duidelijk aanwezig in je eigen sfeer. Wanneer het even helemaal leeg is merk je op dat er gedachten zijn, dat er even niets is en dat even later het denken weer verder gaat. In de tussenperiode was er helemaal geen vorm, geen gedachte, geen beeld. Wanneer je helder blijft, ontstaat er een intern weten van de stilte en stel je vast dat er niet iemand is die zit te denken. In de stilte ben je zelf niet meer als persoon aanwezig. Als de oude vormen terugkeren kun je ze loslaten. Leegte wordt dan niet verstoord door vormen.
Vaak is er een verlangen naar heelheid. Als je dan niet wordt meegesleept door gevoelens en gedachten, maar een onderzoek naar je situatie gaat doen, verdwijnen de problemen. Het kernpunt van dat onderzoek is dat je helder bewust aanwezig bent. Dat bewustzijn blijkt dan ook de kern te zijn van de heelheid die je zocht. Het onderzoek van het problematische ik heeft de oplossing van de problemen al in zich, namelijk bewust-zijn. We zeggen dat het typisch menselijk is dat we over onszelf na kunnen denken, over onszelf kunnen spreken. Dat is zo, maar heel gauw wordt dat vermogen misbruikt door allerlei problemen te scheppen: ik heb het moeilijk en had ik nou maar betere omstandigheden. Maar, dit denken valt regelmatig weg. Gedurende de dag steeds wanneer er even een leeg ogenblik is, ‘s nachts wanneer je droomloos slaapt. Wanneer er intern een stuk helderheid blijft, stel je vast dat er in deze situatie geen ik meer is. Wanneer er geen ik-gedachten meer zijn, is elke zorg om dat ik verdwenen. Steeds weer zie je dat deze zorg om dat ik, dat ik-centrisme, wegvalt.

pauze

Wanneer er even een leegte is, wordt gezegd dat er dan helemaal niets is en dat er dan geen ervaren mogelijk is. Maar het punt is juist dat je de leegte wel degelijk intern kunt ervaren, niet meer als persoon, maar als een onpersoonlijk bewust-zijn. Je stelt nog vast: ja, dit is het. Als je geweldig gelukkig bent, valt elke structuur van ik-zijn weg. En toch, intern stel je vast: dit is het. Als het omvattende, de heelheid, de non-dualiteit, aanwezig is, heb je niet meer te maken met een persoon met ik-spanning. Die is verdwenen, terwijl er wel een non-dualiteit aanwezig blijft en die sfeer is niet verschillend van jezelf.
Dat is niet iets wat je door bepaalde methoden kunt bereiken. Bij methoden heb je een bemiddeling, de middelen die op de weg naar het einddoel moeten helpen. Maar dat kan niet, wanneer het gaat om het absolute. Elk middel als weg is daarbij een hindernis. Een weg is een middel om een bepaald doel te bereiken. Wanneer het doel niet gedefinieerd kan worden omdat het leeg is, is er ook geen weg, en is er ook geen middel. Het enige is dat je gaat zitten en alles laat ontspannen. Dan valt alles weg. Toch blijft er iets over. Dat is datgene waarin de vormen opkomen en weer verdwijnen. En je stelt nog vast: dit ben ik zelf in de hoogste mate. Ze kunnen me alles afnemen en wat blijft er over: Dit. Het is dus altijd aanwezig, je hoeft het niet ergens op te zoeken, het is steeds de grondslag van alles wat er is, ook  de grondslag van je eigen vormen. De vormen komen erin op en verdwijnen weer. Dan mag er gebeuren wat er gaat gebeuren. Dat maakt allemaal niets meer uit. Condities hebben niets met Zelfzijn te maken. Iedereen heeft er een zekere kennis van, een intern weten van. Dan is er ook niets anders te doen dan daar maar bij te blijven. Je hoeft niets te doen. Je kan ook niet meer doen dan deze dimensie open te laten. Laat deze dimensie maar open. Dan lost alles wat zich weer dreigt te verharden weer op. Het is dus een intern heel duidelijk bewustzijn van Dit.

pauze

Wanneer je terugkijkt, herken je dat Dit altijd al in je verlangen aanwezig was. Het verlangen uitte zich in allerlei vormen, in allerlei constructies. Vele waren aangedragen door de mensen om je heen, door de groep waar je in verkeerde. Maar, je ziet de betrekkelijkheid van al die vormen en de oorzaak van de onvervuldheid van je diepe verlangen: het vast blijven zitten aan de vormen die per definitie beperkt zijn, terwijl je verlangen onbeperkt was. Elk beperkt verlangen heeft in zich het oneindige verlangen naar eenheid met alles en iedereen, naar het laten verdwijnen van alle scheidingen.
Het enige dat telt, is dus je zozeer te ontspannen dat de scheidingen verdwijnen. Blijf daarbij intern helder, zodat je steeds precies ziet hoe het zit. Aan de ene kant is er dan het zien van de punten waar je nog aan vast zit en van de beperkingen die zich weer dreigen voor te doen. Door het zien ervan als verschijnselen die opkomen en weer verdwijnen zijn ze los te laten. Aan de andere kant, teruggaande naar je Zelf, is er het intuïtieve weten dat Dat zich volledig zal manifesteren, wanneer je je in die bron laat ontspannen, je daarin laat zakken. Die uiteindelijke Eenheid is er al lang en gaat vooraf aan alle vormen.

 Bron: boek Satsang, Hoe zit het met jezelf  Douwe Tiemersma
Uit een gesprek met Douwe, Heerenveen, 11 maart 2001
Non-dualiteit ervaren

 

Print Friendly, PDF & Email