Bijeenkomst zondag 5 april 2020 gaat door via INTERNET

 

 

Hallo,

Gezien we niet fysisch bijeenkomen houden we een internet-bijeenkomst (met ‘ZOOM’).

Om deel te nemen aan de bijeenkomst: stuur een mail naar Jacques (adres: gent@advaitastiltegroepen.net).

Je zal dan van hem een mail terugkrijgen met uitleg wat je moet doen om te kunnen deelnemen. Het is niet ingewikkeld.

Jean-Pierre

 

Beste vrienden,

Hieronder vind je de meditatievoorbereiding voor zondag 5 april 2020.

De meditatie gaat door via Internet

Vanaf 10u00 tot 12u15.

Hartelijk,

Carine

 

 

“ Wees niet alleen blij omdat je omstandigheden prettig zijn “ (Douwe Temersma 9/121998) 2-26

Wij zijn hier voortdurend bezig met zelfonderzoek, met het steeds opnieuw onderzoeken het het zit met je eigen situatie. Het belangrijkste punt is, dat je daarbij je eigen besef ontdekt van een mogelijke situatie die vrijer en ruimer is dan je gewone situatie, een situatie die meer natuurlijk is, waarin je meer bij jeZelf bent.

Wat voor notie het ook is, wat voor besef er ook is, wat voor ervaring het ook is, het is van groot belang om de inhoud ervan zo duidelijk mogelijk te krijgen. Ga terug naar je ‘hoogste notie’ , je idee van datgene waar je hele leven eigenlijk om draait, die intuïtie in jeZelf waarvan je zegt : dat is voor mij het allerbelangrijkste. Dit bewust worden is het beginpunt en daarmee heb je alles wat nodig is voor verlichting.

 

PAUZE

 

“ Zie je de tragiek van de mens : oneindig zijn en vasthouden aan het beperkte “ ( Douwe Tiemersma 2012-04 )

Je neemt de bevestiging van buitenaf over dat je een persoon bent. Het is een innerlijk conflict. Het is het basisconflict waar alle mensen mee leven, het grootste conflict dat er is. Iedereen gaat er op eigen wijze mee om maar iedereen heeft het. Het is dus goed om te zien hoe dat werkt. Mensen zitten in dat conflict met een dubbel verlangen. Aan de ene kant oneindig te zijn en aan de andere kant identiek te zijn met een vorm waarvan men stelt dat die niet verandert. Daarom willen mensen een eeuwig leven hebben en doen ze alles om het leven een paar jaar te rekken. Dat is een groot misverstand, het grootste misverstand dat er is. Het verlangen naar die oneindigheid is authentiek omdat het zelfzijn niet vastzit in een vorm. Die oneindigheid wordt dan geïdentificeerd met een beperkte vorm. Verschillende niveaus worden dan door elkaar gehaald. Natuurlijk krijg je daar problemen mee. Je merkt dat die beperkte vorm niet eeuwig is. Zie je de absurditeit van die dubbelheid ? Zie je de tragiek van de mens ? Zie je dat dat nu juist het lijden veroorzaakt ? Zie je dat dit niet nodig is ?

 

PAUZE

 

“ Blijf voortdurend in het globale gewaarzijn, dan gaat de ontwikkeling vanzelf verder “ Douwe Tiemersma 2012/07 5-12

Een belangrijke lijn van ontwikkeling is dus steeds verdere inkeer in je eigen Zelfzijn, dat is de steeds verdere inkeer tot non-duale openheid.

Het begint gewoon op fysiek-lichamelijk vlak met bepaalde gevoelens waarvan je zegt : dat ben ik zelf. De aandacht gaat daarnaar terug vanuit de verstrooiing in de buitenwereld. De aandacht gaat in de richting van jeZelf als de bron van aandacht.

De ervaring blijft dan direct. Het ervarene is niet iets anders dat je met behulp van allerlei concepten en modellen leert kennen. Een middel is niet nodig. Het is een directe ervaring zoals de lichamelijke ervaring. Het is direct omdat je het ervarene zelf bent. Het staat niet op een afstand. Je bent zelf datgene wat je leert kennen, wat je ervaart.

Kennen en zijn gaan samen. Dat is meteen ook een vorm van non-dualiteit, een non-dualiteit van kennen en zijn. Die non-dualiteit blijft aanwezig, ook bij de verdere ontwikkeling. Een kenmerk van dat directe kennen is dat je er geen moeite voor hoeft te doen. Je bent datgene wat je bewust bent. Het is niet een beoordeling met criteria, het is een direct vaststellen wat zich toont, wat opkomt. Verder niets.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email