Internet-bijeenkomst zondag 7 juni 2020

 

Beste vrienden,
Hieronder vind je de meditatievoorbereiding voor zondag 7 juni 2020.
De meditatie gaat door via “Zoom”.
Vanaf 10u00’ tot 12u00’.
Hartelijke groet,
Jean-Pierre

 

De info nodig om deel te nemen aan de Zoom-meeting zal woensdag per mail gestuurd worden naar de vaste deelnemers.
Wie de info niet ontvangen heeft per mail kan die opvragen bij brugge@advaitastiltegroepen.net

 

Bron:
Douwe Tiemersma, Schiermonnikoog 11 juni 2008
in ‘Satsang’ pg 239 hfst 47: Stille nacht

 

De grote stilte is er.
Daarvoor kun je openkomen en dan is ze als zijnservaring duidelijk aanwezig.
Je kunt die grote stilte, ondanks al de drukte van de wereld, buiten (extern) ervaren.
Je kunt je er steeds preciezer op afstemmen.
Je kunt je heel precies openen voor die essentie van stilte.
Dan manifesteert de grote stilte zich ontzettend sterk.
Dat kan zo’n sterke overweldiging zijn dat daarbij alle resten van beperkingen in je worden weggevaagd.
Het kan je ook spontaan overkomen, de realisatie van die grote stilte, de verruiming tot die grote stilte, als genade.

 

pauze

 

Naar binnen gaande ontdek je in jezelf ook die diepe stilte.
Terugkerend naar de bron van je eigen zelf-zijn vallen allerlei zorgen weg, allerlei zaken waarmee jij je identificeerde.
Verder terugkerend laat je ze los en spelen ze geen rol meer.
In het centrum van jezelf, het centrum van je hart, is het stil en vrij.
Als je daar in het centrum bewust aanwezig kunt zijn, blijkt die kleine ruimte oneindig groot te zijn.
Er is een oneindige stilte.
Die oneindigheid valt samen met de grote stilte die je misschien eerst extern ervoer.

 

pauze

 

De externe stilte en interne stilte gaan samen; ze zijn identiek.
De grootse stilte als essentie van de kosmos waarin alles is opgenomen en de interne grote stilte van vormloos zelf-zijn-bewust-zijn gaan samen.
Het zelf-zijn is in de Stilte vrijgekomen van de beperkingen van zichzelf.
De ene grote Stilte is de grondslag van alles.
Wat er aan verschijnselen opkomt, komt daaruit voort.
Daarin verdwijnen alle verschijnselen weer.
(…)
Als de Stilte er is, ervaar je die als je eigen zelf-zijn in ieder mens.
Niets en niemand wordt uitgesloten, omdat er niets anders is.
Er is alleen maar een onuitsprekelijke stille grootsheid.
Als je dit duidelijk gaat herkennen – ‘dit is het’ – word je vrij;
dan wordt alles vrij en ontstaat een totaal nieuwe schepping.

 

einde

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email