Bijeenkomst zondag 5 juli 2020

 

Beste vrienden,

Hieronder vind je de meditatievoorbereiding voor zondag 5 juli 2020.

De meditatie gaat door in ‘de Nieuwe Pastorie’, Stalijzerstraat 19 te Brugge.

Vanaf 10u00 tot 12u15.

Bijdrage 4 euro, vooraf over te schrijven op rek BE75 4751 1328 0151 op naam van Verschuere-Vandekerckhove.

Hartelijke groet,

Eric

 

 

De bijeenkomst gaat dus fysisch door in de Nieuwe Pastorie!

Ze is wel ook te volgen via Zoom.

De info nodig om de bijeenkomst te volgen via Zoom zal volgende week per mail gestuurd worden naar de vaste deelnemers en naar de mensen van de andere groepen.

 


Bron van de meditatie: Nisargadatta, “ Ik Ben / Zijn ”

 

 

De waarnemer wordt tegelijk met het waargenomene geboren en hij verdwijnt net zo: tegelijk met het waargenomen object.

Dat waarin waarnemer en waargenomene verschijnen en verdwijnen is tijdloos.

Woorden als permanent of eeuwig zijn hier niet langer van toepassing.

Bij de dood sterft alleen het lichaam – het leven, het bewustzijn, de realiteit sterft niet.

Wat geboren wordt, moet sterven.

Alleen wat niet geboren kan worden, is onsterfelijk.

Probeer te ontdekken wat het is dat nooit slaapt en nooit waakt

En waarvan ons ik gevoel een matte afspiegeling is.

(hfst 5)

   

   

 PAUZE

   

   

Alles hangt samen.

Elk ding heeft een oneindig aantal oorzaken.

Zelfs bij het kleinste ding is het hele universum betrokken.

Iets is zoals het is omdat de wereld is zoals zij is.

Jij handelt in sieraden, ik in goud.

Tussen het ene sieraad en het andere bestaat geen causaal verband:

het ene is niet de oorzaak van het andere.

Als je je sieraad smelt om er een ander van te maken, kun je niet zeggen dat het ene voortkomt uit het andere.

Wat ze gemeen hebben is het goud.

Maar je kunt ook niet zeggen dat het goud de oorzaak is van het sieraad.

Je kunt het geen oorzaak noemen, omdat het op zichzelf niets veroorzaakt.

Wat we wezenlijk zijn wordt weerspiegeld in denken en voelen als “ik ben”, zoals het goud in de vorm van een bepaald sieraad.

En toch is er alleen maar goud.

Precies zo maakt het Zijn alle dingen mogelijk

Maar de eigenschappen die het een bepaalde naam en vorm geven zijn illusie.

Laat komen wat komt en laat gaan wat gaat.

(hfst 14)

   

   

PAUZE

   

   

De wereld zien als God is net als wanneer je een donkere kamer binnengaat.

Je ziet niets. Misschien voel je wat, maar je ziet niets: geen kleuren, geen vormen.

Dan gaat het raam open en plotseling is de kamer overstroomd met licht.

Onmiddellijk ontstaat er vorm en kleur.

Het licht stroomt door het raam naar binnen, maar het raam is niet zijn bron.

Het licht komt van de zon.

Zo kan je de stof, de materie vergelijken met de donkere kamer.

De geest -het raam- overstroomt alles met gewaarwordingen en waarnemingen, maar het absolute is de zon, de bron van zowel stof als licht.

Of het raam nu open is of dicht, de zon schijnt altijd.

Wat de kamer betreft is dat een verschil van dag en nacht, maar wat de zon betreft is dat geen enkel verschil.

En toch is dit alles maar secundair vergeleken bij dit vonkje ‘Ik ben’.

Zonder ‘Ik ben’ is er niets. Alle weten betreft het ‘Ik ben’.

Onjuiste ideeën over dit ‘Ik ben’ leiden tot gebondenheid.

Het juiste inzicht maakt je vrij en gelukkig.

(hfst 19)

   

   

EINDE

 

Print Friendly, PDF & Email