Samenkomst zondag 2 aug 2020

 

Beste vrienden,

Hieronder vind je de meditatievoorbereiding voor zondag 2 aug 2020.
De meditatie gaat door in ‘de Nieuwe Pastorie’, Stalijzerstraat 19 te Brugge.
Vanaf 10u00 tot 12u15.
Bijdrage 4 euro, te betalen via overschrijving.
Hartelijke groet,
Jan

   

Corona-maatregelen:
1. Gezien er mensen zullen aanwezig zijn met verhoogd risico, is het dragen van het mondmasker verplicht.
2. Maximum 10 personen. Dit is normaal geen probleem, maar als je zeker wil zijn: meld je vooraf aan per mail. (brugge@advaitastiltegroepen.net ).
3. Misschien zal het in de tuin kunnen doorgaan.
4. De bijeenkomst zal ook te volgen zijn via Zoom.
5. Betaling via overschrijving (Verschuere-Vandekerckhove, BE75 4751 1328 0151).

 

Bron: Nisargadatta, Ik Ben / Zijn.

   

Als je bestaat wil dit zeggen dat je een “iets” bent – een ding, een gevoel, een gedachte, een begrip.
Wat bestaat is beperkt. Alleen het Zijn is niet beperkt en dat houdt in dat wat is, in harmonie is met wat is.
Dingen die bestaan komen met elkaar in strijd – wat is, nooit.
Bestaan houdt in: worden,verandering, geboorte en dood en opnieuw geboorte, terwijl het Zijn diepe Stilte is, Vrede.

De persoonlijkheid is nooit het echte “ik”.
Je kunt de persoonlijkheid waarnemen, maar die ben je niet.
Je bent altijd het Absolute, dat zich op een gegeven ogenblik in tijd en ruimte aandient als waarnemer – een brug tussen Pure Helderheid, die het Allerhoogste is, en het gebroken licht, dat het persoonlijke bewustzijn is.

ls je eenmaal gezien hebt dat je een handvol herinneringen bent die door het gehecht-zijn bij elkaar gehouden worden, stap je daaruit en kijkt ernaar van een afstand. Het kan zijn dat je dan voor het eerst iets waarneemt dat geen product van het geheugen is.
Je bent niet langer een meneer zo-en-zo, volledig in beslag genomen door zijn eigen bezigheden. Je hebt eindelijk vrede gevonden. Je ontdekt dat er nooit iets mis is geweest met de wereld – alleen jij was mis.

ls je je realiseert dat je niet de persoonlijkheid bent, maar de heldere, stille Waarnemer, en dat deze angstloze Helderheid is wat je wezenlijk bent, op dat ogenblik ben je het.
Dit is de bron, de onuitputtelijke Mogelijkheid tot alle dingen.
Doordat het de bron is van alle dingen, woont het in alle dingen.

   

-Pauze-

   

In de Realiteit is er maar één Bron, die alles laat stralen, hoewel hijzelf donker is.
Door hem is het waarnemen mogelijk, hoewel niemand hem waarneemt. Door hem is het gevoel mogelijk, hoewel niemand hem voelt. Door hem is denken mogelijk, hoewel hijzelf ondenkbaar is en door hem is het bestaan mogelijk, hoewel hijzelf niet bestaat.
Hij is de onbeweeglijke in-grond van alles wat beweegt.
Zodra je daar bent, ben je overal thuis.

Niets is gemakkelijker te bereiken dan het Absolute, want dat is het wezen van je wezen.
Dit Onpersoonlijke kan niet omschreven worden.
Het is het Zijn zelf, de Wijsheid zelf, de Liefde zelf- alle drie absoluut, dat wil zeggen door niets veroorzaakt, onafhankelijk.

De Realiteit is niet het resultaat van een ontwikkeling, een voortgang van de ene faze naar de andere.
In de Realiteit zit geen vooruitgang, er is niets verder of hoger, het is volmaakt en van niets afhankelijk, nergens in te passen.
Omdat het door niets wordt veroorzaakt, kan niets het in de weg staan. Het gehoorzaamt maar één wet: de wet van de vrijheid.

Richt je aandacht op de geest; zie hoe die tot stand komt en hoe hij werkt. En terwijl je je aandacht op je geest richt, ontdek je jezelf als waarnemer.
Als je bewegingsloos blijft, enkel waarnemend, dan ontdek je dat je zelf het Licht bent achter de waarnemer.

De bron van het licht is duister, de bron van het kennen onbekend.
Alleen de bron is. Keer naar die bron terug en blijf er.
Ik ben niets, ik heb niets en ik kan niets doen.
En toch komt alles te voorschijn uit mij- ik ben de bron, de wortel, de oorsprong ben ik. Om te Zijn moet je niemand zijn.

   

-Pauze-

   

Bevrijding is nooit ten behoeve van een persoon, maar verlost te worden van de persoon.
Wil de Realiteit aan het licht komen, dan dienen de ideeën “mij” en “mijn” te verdwijnen. Dat doen ze ook als jij het mogelijk maakt.
Als dat gebeurd is, komt je normale, natuurlijke toestand weer aan het licht, waarin je noch het lichaam, noch de geest bent, maar iets dat totaal anders is: de pure Helderheid van het Zijn zonder dit-zijn of dat-zijn, zonder identificatie met iets speciaals of iets algemeens.
In dat pure Licht is niets anders, zelfs niet de idee dat er niets anders is. Er is enkel Licht.

Ik ben die andere persoon en die andere persoon is mijzelf, als naam en vorm zijn we verschillend, maar er is geen gescheidenheid. Aan de bron van ons bestaan zijn we één.
In de wakende en in de droomtoestand neemt het de vorm aan van de persoonlijkheid. In de diepe slaap is het Zichzelf, het Absolute.
Maar in feite is alles één in zijn essentie en onderling verbonden in zijn verschijningsvorm.

Het gevoel “ik ben de hele wereld en de hele wereld is wat ik ben” wordt een vanzelfsprekendheid.
In mijn wereld is er saamhorigheid, inzicht, liefde, perfectie; het individu is het totaal en het totaal zit in het individu.
Alle dingen zijn één en het Ene is alle dingen.
Wie onwetend is, ziet het geziene (de persoonlijkheid) als de ziener; de wijze weet dat de Ziener niets anders is dan het Zien zelf.
Maar waarom zouden we ons bezig houden met het Allerhoogste?
Ken de kenner – daarmee is alles bekend.

   

-Einde-

 

 

Print Friendly, PDF & Email