Internet-bijeenkomst zondag 7 feb. 2021

Beste vrienden,
Hieronder vind je de meditatievoorbereiding voor zondag 7 feb. 2021.
De meditatie gebeurt via ‘Zoom’.
Vanaf 10u00 tot 12u15.
Hartelijke groet,
Chris

   

De zoom-gegevens worden een paar dagen op voorhand per mail doorgestuurd naar de habitués.
Wie op vrijdag 5 feb. nog geen mail in dit verband ontvangen heeft en wil deelnemen: mail naar brugge@advaitastiltegroepen.net.

   

DE KERN VAN DE LEER VAN SRI NISARGADATTA MAHARAJ

The Core of Sri Nisargadatta Maharaj’s Teaching – By Pradeep Apte

(This is a nice collection of quotes from the book ‘I Am That’ made by Pradeep Apte.)

1.

Het ‘Ik Ben’ begrijpen, je gevoel van ‘Zijn’ of louter ‘Aanwezigheid’ is extreem belangrijk want hierop rust het gehele resultaat van de leer.

2.

Je moet ‘Zijn’ vooraleer iets anders kan zijn, je gevoel van ‘Aanwezigheid’ of het gevoel ‘Ik Ben’ is werkelijk fundamenteel voor alles wat volgt.

3.

Het gevoel van ‘Zijn’ of het gevoel ‘Ik Ben’, was dit niet de allereerste impuls of gebeurtenis vooraleer een van jou levende ervaringen kon beginnen ?

4.

Gebruik je geest, ga terug in de tijd en probeer je het moment te herinneren waarop het voor het eerst tot je doordrong dat ‘Je Bent’ of ‘Ik Ben’. Dit ontluikende ‘Ik Ben’ is zonder woorden of non-verbaal.

5.

Deze ‘Ik Ben’ is nog steeds bij je, altijd aanwezig, altijd beschikbaar, het was en is nog steeds de eerste gedachte, weiger alle andere gedachten en kom daar terug en blijf daar.

6.

Vestig jezelf stevig in het ‘Ik Ben’ en verwerp alles wat er niet bij hoort.

7.

Alleen het ‘Ik Ben’ is zeker, het is onpersoonlijk, alle kennis komt eruit voort, het is de wortel, hou het vast en laat al het andere gaan.

8.

Als het ‘Ik Ben’ gaat is al wat overblijft het Absolute, geef al je aandacht aan het ‘Ik Ben’.

9.

Het ‘Ik Ben’ is de optelsom van al wat je waarneemt, het is tijdgebonden, het ‘Ik Ben’ zelf is een illusie, je bent niet het ‘Ik Ben’, je bent ervóór.

10.

Onsterfelijkheid is vrijheid van het gevoel ‘Ik Ben’, om deze vrijheid te hebben, blijf in het gevoel ‘Ik Ben’.

11.

Het begin en het einde van kennis is het ‘Ik Ben’, wees aandachtig voor het ‘Ik Ben’, eens je het begrijpt ben je er los van.

12.

Je moet mediteren op het ‘Ik Ben’ zonder vast te houden aan lichaam-geest, het ‘Ik Ben’ is de eerste onwetendheid, volhardt en je zult verder gaan.

13.

Jou Guru, jou God is het ‘Ik Ben’, met deze komst kwam dualiteit en alle activiteit, blijf bij het ‘Ik Ben’, jij bent vóórdat het ‘Ik Ben’ verscheen.

14.

Blijf gefocust op het ‘Ik Ben’ totdat het in de vergetelheid raakt, dan is het Eeuwige, is het Absolute, is de Parabhahman.

15.

Onthoud alleen de kennis ‘Ik Ben’ en geef de rest op, blijf in het ‘Ik Ben’, je zult je realiseren dat het onwerkelijk is.

16.

Begrijp dat de kennis ‘Ik Ben’ tot je is doorgedrongen, en dat alles zijn manifestaties zijn, in dit begrip zul je beseffen dat je niet het ‘ik ben’ bent.

17.

Wanneer dit concept ‘Ik Ben’ vertrekt, zal er geen herinnering meer zijn dat ‘Ik was’ en ‘Ik had’ die ervaringen, de herinnering zelf zal worden gewist.

18.

Met de komst van het primaire concept ‘Ik Ben’ begon de tijd, met zijn vertrek zal tijd eindigen; Jij het Alsolute bent niet het primaire concept ‘Ik Ben’.

19.

Verschijnen en verdwijnen, geboorte en dood, dit zijn kwaliteiten van ‘Ik Ben’, zij behoren niet tot Jou, het Absolute.

20.

Uit het niets is het ‘Ik Ben’ of het ‘Zijn’ gekomen, er is géén individu, de kennis ‘Ik Ben’ – niét het individu – moet terug naar zijn bron.

21.

Door te mediteren op de kennis ‘Ik Ben’ komt het geleidelijk tot rust bij zijn bron en verdwijnt het, dan ben Jij , het Absolute.

22.

Ga verder met het kennen van het ‘Ik Ben’ zonder woorden, je moet ‘Dat’ zijn en er geen enkel moment van afwijken, en dán zal het verdwijnen.

——– Pauze

23.

Stabiliseer je in het primaire concept ‘Ik Ben’ om het los te laten en vrij te zijn van alle concepten. In het begrijpen van de onwerkelijkheid van het ‘Ik Ben’ ben je er totaal vrij van.

24.

Als je rustig zit, één bent met de kennis ‘Ik Ben’, verlies je alle zorg voor de wereld, dan gaat ook het ‘Ik Ben’ weg en laat je achter als het Absolute.

25.

Leg alles opzij, stalibiseer in het ‘Ik Ben’. Terwijl je doorgaat met deze oefening, transcendeer je in het proces het ‘Ik Ben’.

26.

De kern van dit bewustzijn is de kwaliteit ‘Ik Ben’, er is daar geen persoonlijkheid of individu, verblijf daar en transcendeer het.

27.

Blijf gefocust op het ‘Ik Ben’ totdat je er getuige van wordt, dan sta je alleen (al-één), je hebt het hoogste bereikt.

28.

Als je in het ‘Ik Ben’ verblijft, zul je je realiseren dat al het andere nutteloos is, en dan ben je Parabrahman, het Absolute.

29.

Degene die blijft in dat principe waardoor hij weet ‘Ik Ben’, weet alles en heeft niets nodig.

30.

Ga gewoon zitten en weet dat je het ‘Ik Ben’ zonder woorden bent, niets anders moet gedaan worden; binnenkort kom je bij je natuurlijke Absolute staat.

31.

Je moet je realiseren dat je niet het lichaam bent noch de kennis ‘Ik Ben’. Jij als het Absolute bent géén van beide, nóch heb je ze nodig.

32.

Het Absolute of de Parabrahman is voorafgaand aan het ‘Ik Ben’, het is de ongeboren staat, dus hoe kan het de kennis ‘Ik Ben’ hebben of zelfs maar nodig hebben ?

33.

Je moet het ‘Ik Ben’ overstijgen om de concept-vrije Parabrahman staat binnen te gaan, waar je niet eens weet dat je bent.

34.

Iemand die de kennis ‘Ik Ben’ heeft gerealiseerd, wat inhoudt dat hij het ook transcendeert, voor hem is er geen geboorte of dood, noch enig karma.

35.

Getuigen’ gebeurt in de staat voordat je de woorden ‘Ik Ben’ uitspreekt. Nu, hier, ben je het Absolute, de Parabrahman. Hou stevig vast aan het ‘Ik Ben’, blijf er altijd in en het zal oplossen, dan ben je als Je Bent.

36.

Je bent noch het ‘Ik Ben’ noch z’n activiteiten, Jij als het Absolute bent geen van deze. Wees een echte toegewijde, door te blijven in de kennis ‘Ik Ben’, en daardoor de ervaring van dood te transcenderen om onsterfelijkheid te bereiken.

37.

Wat is het in jou dat deze kennis ‘Ik Ben’ zonder naam, titel of woord begrijpt ? Zink in dat binnenste centrum en wees getuige van de kennis ‘Ik Ben’.

38.

Accepteer volledig de kennis ‘Ik Ben’ als jeZelf, en geloof met volle overtuiging en geloof, stellig in de uitspraak ‘Ik ben Dat waardoor ik weet dat Ik Ben’.

39.

Grijp de kennis ‘Ik Ben’ in meditatie en het besef zal plaatsvinden dat ‘Ik’, het Absolute, niet de kwaliteit ‘Ik Ben’ ben.

40.

Doe niets anders dan in de kennis ‘Ik ben’ verblijven – de ‘mula maya’ of primaire illlusie – en dan zal het zijn wurggreep op je loslaten en verdwijnen.

——– Pauze

41.

In diepe meditatie, alleen doordrenkt met de kennis ‘Ik Ben’, zal het intuitief aan je worden onthuld hoe deze ‘Ik ben-heid’ is ontstaan.

42.

Om het lichaam-geest gevoel of identiteit te elimineren, dring door of vertoef in het ‘Ik Ben’. Later zal het ‘Ik Ben’ versmelten tot de ultieme natuur.

43.

Eens je de kennis ‘Ik Ben’ hebt verworven en begrepen, blijf daar dan in afzondering en dwaal niet hier en daar rond. Zodra je je stabiliseert in het ‘Ik Ben’, zul je beseffen dat het niet de eeuwige staat is, maar dat ‘Jij’ eeuwig bent en oud.

44.

De leer is eenvoudig, wanneer het ‘Ik Ben’ opkomt, komt alles tevoorschijn, wanneer het ‘Ik Ben’ afneemt, verdwijnt alles. Op je Absoluutheid, die zonder vorm of hoedanigheid is, kwam deze kennis ‘Ik Ben’, die ook zonder vorm of hoedanigheid is.

45.

Deze kennis ‘Ik Ben’ is spontaan ‘verschenen’ op je absolute staat, daarom is het een illusie. Het gevoel ‘Ik Ben’ is zélf een illusie, daarom kan alles wat door deze illusie wordt gezien, niet echt zijn.

46.

Als je mediteert op de kennis ‘Ik Ben’, wat het begin is van kennis , hoe kunnen er dan vragen zijn ? Het is niet met de lichaamsidentifikatie dat je moet gaan zitten om te mediteren. Het is de kennis ‘Ik Ben’ die op ZichZelf mediteert.

47.

Je dient je énkel te identificeren met de inwonende kennis ‘Ik Ben’. Dat is alles. Zit in meditatie door je te identificeren met het ‘Ik Ben’. Blijf alleen stil bij het ‘Ik Ben’, niet enkel de woorden ‘Ik Ben’.

48.

Vergeet alle fysieke disciplines in dit verband en wees gewoon bij de kennis ‘Ik Ben’. Als je gevestigd bent in het ‘Ik Ben’ zijn er geen gedachten of woorden.

49.

Het is het ‘Ik Ben’ dat het ‘Ik Ben’ onderzoekt en bij het besef dat het onwaar is, verdwijnt het en versmelt het met de eeuwigheid.

50.

Samen met de kennis ‘Ik Ben’ verschijnt ruimte en de wereld. Als de kennis ‘Ik Ben’ vertrekt wordt de wereld geliquideerd.

51.

Mijn Guru leerde mij wat ‘Ik Ben’, ik dacht alleen daarover na.

Mijn oorspronkelijke staat is om in die staat te zijn, waar geen ‘Ik Ben’ is.

52.

Grijp je vast aan het ‘Ik Ben’ en alle obstakels zullen verdwijnen, Jij zult buiten het rijk van lichaam-geest zijn.

53.

Het ‘Ik Ben’ in lichaamsvorm kan alleen de hoogste staat bereiken als je het begrijpt, accepteert en daar blijft wonen. Dan ontsnap je aan geboorte en dood.

54.

De lichaamsidentiteit kan deze kennis niet verkrijgen, de kennis ‘Ik Ben’ moet deze kennis krijgen; als kennis in Kennis verblijft is er transcendentie van kennis.

55.

Het ‘Ik Ben’ heeft een grote potentie, de gehele manifestatie is er uit voortgekomen. Wanneer je woont in het ‘Ik ben’ als je bestemming, realiseer je je dat je bestemming niet de dood is, maar het verdwijnen van ‘Ik Ben’.

56.

Ga naar de ‘Ik Ben’ staat, blijf daar, versmelt er mee en ga verder. Als je in het ‘Ik Ben’, zou wonen en er stevig in gevestigd zou blijven, zullen alle uiterlijke dingen hun greep op je verliezen.

57.

Je bent de Realiteit voorbij het ‘Ik Ben’, je bent de ‘Parabrahma’. Mediteer hierop en herinner je dit, uiteindelijk zal ook dit idee je verlaten.

Begrijp het ‘Ik Ben’, transcendeer het en realiseer het Absolute.

*********

Print Friendly, PDF & Email