Internet-bijeenkomst zondag 6 juni 2021


Beste vrienden,

Hieronder vind je de meditatievoorbereiding voor zondag 6 jun. 2021.
De meditatie gebeurt via ‘Zoom’.
Vanaf 10u00 tot 12u00.
Hartelijke groet,
Eric

De zoom-gegevens worden een paar dagen op voorhand per mail doorgestuurd naar de habitués.
Wie op vrijdag 4 juni nog geen mail in dit verband ontvangen heeft en wil deelnemen: mail naar brugge@advaitastiltegroepen.net.

   

I am That” door Sri Nisargadatta Maharaj

Vertaling gebaseerd op Maurice Frydman / Wolter Keers

Het Tegenwoordig Zijn (awareness) is het oergegeven: het is de oorsprong van alle dingen, zonder begin of eind; het heeft geen oorzaak en het is van niets afhankelijk: het is niet in stukken te delen en het is onveranderlijk. Het mentale bewustzijn is contact met de omgeving, de weerkaatsing tegen iets dat wordt waargenomen, een toestand van dualisme. Een denkbewustzijn is onbestaanbaar zonder het Tegenwoordig Zijn (awareness); het Tegenwoordig Zijn is er altijd, ook als er geen denkbewustzijn is zoals in de diepe droomloze slaap. Het Tegenwoordig Zijn is volmaakt onafhankelijk, maar het mentale bewustzijn is verweven met wat erin verschijnt en altijd bewust van iets. Het mentale bewustzijn is beperkt en veranderlijk, maar het Tegenwoordig Zijn is onmetelijk, onveranderlijk, rust, stilte. En het is de bron waar alle ervaringen uit voortkomen. (hfdst.11)

Zolang je je verbeeldt dat je iets materieels bent, een ding tussen andere dingen, dat echt in tijd en ruimte bestaat, een kwetsbare ééndagsvlieg, dan wil je natuurlijk graag langer leven en groeien. Maar als je weet dat je tijd en ruimte te boven gaat, en dat je er alleen contact mee hebt in het hier en het nu, maar verder de essentie van alle dingen bent en allesomvattend, ongenaakbaar en weergaloos, onaanvechtbaar en onkwetsbaar, dan ken je geen angst meer. Ken jezelf zoals je bent; tegen angst bestaat geen ander geneesmiddel. (hfdst.94)

Blijf je richten op het gevoel ‘ik ben’. Wordt er één mee, los erin op, totdat je denken en de ik-ervaring één worden. Als je blijft proberen, vind je op een gegeven ogenblik het juiste evenwicht in je aandacht en je liefde en dan lost het denken voorgoed op in de ‘gevoelsgedachte’: ‘ik ben’. Wat je daarna ook mag zeggen of denken of doen, dit gevoel van onverstoorbaar en liefdevol Zijn blijft tegenwoordig als de altijd aanwezige achtergrond van denken en voelen. (hfdst.16)

Dat, wat je doet denken dat je een mens bent, is niet menselijk. Het is maar een punt zonder afmetingen in het bewuste zijn, een bewust niets. Het enige wat je over je zelf kunt zeggen is: ‘ik ben’. Je bent het absolute Tegenwoordig Zijn, absolute helderheid, volmaakte vrede. (hfdst.66)

Aan de bron van mijn wezen is pure Helderheid, alleen Tegenwoordig Zijn (awareness) een vonk van licht. (hfdst.40)

In de onmetelijkheid van het bewustzijn verschijnt een punt van licht dat snel beweegt en vormen tekent, gedachten en gevoelens, begrippen en ideeën, zoals een pen die op papier schrijft. En de inkt die een spoor achterlaat is het geheugen. Jij bent dat punt en door jouw bewegen wordt de wereld steeds weer opnieuw geschapen. Stop met bewegen en er is geen wereld meer; kijk naar binnen en je zult ontdekken dat het lichtpuntje een weerspiegeling in het lichaam is van die onmetelijkheid van licht. De weerspiegeling is het ‘ik ben’. Er is alleen maar licht, de rest is verschijnsel. (hfdst.78)

De getuige is slechts een puntje in het Tegenwoordig Zijn. Het heeft geen naam en vorm. Het is als de reflectie van de zon in een dauwdruppel. De druppel heeft een naam en een vorm maar het kleine lichtpuntje komt van de zon. De helderheid en gladheid van de druppel zijn nodig maar op zichzelf niet voldoende. Evenzo zijn rust en helderheid van de geest nodig zodat de reflectie van de realiteit in de geest kan verschijnen maar op zichzelf zijn die twee voorwaarden niet genoeg. Er moet een realiteit zijn die ze te boven gaat. Omdat de realiteit hoe dan ook tijdloos aanwezig is, ligt de nadruk op de noodzakelijke voorwaarden. (hfdst.79)

De geest is van nature naar buiten gericht; hij wil de oorsprong van de dingen altijd vinden in de dingen zelf; als je vertelt wordt dat je de bron binnen in je zelf moet zoeken, is dat in zekere zin het begin van een nieuw leven. Het mentale bewustzijn maakt plaats voor het Tegenwoordig Zijn; in het mentale bewustzijn is er een ‘ik’ dat bewust is, terwijl Tegenwoordig Zijn onverdeeld is en enkel bewust is van zichzelf. ‘Ik ben’ is een gedachte, maar Tegenwoordig Zijn is geen gedachte, er is geen ‘ik ben helder’. Mentaal bewustzijn is een toevoegsel, Tegenwoordig Zijn nooit. Je kunt je helder bewust zijn van de aanwezigheid van de geest (het denken en voelen), maar denken en voelen kunnen zich nooit bewust zijn van deze Helderheid, van het Tegenwoordig Zijn. God is het totaal van het mentale bewustzijn, maar het Tegenwoordig Zijn ligt voorbij elk bestaan en niet-bestaan. (hfdst.56)

Print Friendly, PDF & Email