Internet-bijeenkomst zondag 4 juli 2021

Beste vrienden,

Hieronder vind je de meditatievoorbereiding voor zondag 4 juli 2020.
De meditatie gebeurt via ‘Zoom’.
Vanaf 10u00 tot 12u00.
Hartelijke groet,
Filip

   

De zoom-gegevens worden een paar dagen op voorhand per mail doorgestuurd naar de habitués.
Wie op vrijdag 2 juli nog geen mail in dit verband ontvangen heeft en wil deelnemen: mail naar brugge@advaitastiltegroepen.net.

   

Bron: ‘Bewustzijn en het Absolute – de laatste gesprekken met Nisargadatta Maharaj’
© 2020 uitgeverij Samsara, Amsterdam

   

Thema: Bewustzijn is universeel

 

p37: Ik spreek over het bewustzijn dat op dit moment door middel van dit lichaam werkt, maar dat niet zichtbaar is. Dit bewustzijn is niet beperkt tot dit lichaam, maar is universeel bewustzijn.

p42: Mijn woorden zijn gericht tot het bewustzijn: “Je hebt je vereenzelvigd met het lichaam, maar je bent niet het lichaam.” Het is bewustzijn dat zijn eigen natuur moet begrijpen, en moet samensmelten met het bewustzijn dat zijn bron is. Er komen mensen hier die om een zegen vragen; ze begrijpen niet dat de kennis dat men niet het lichaam is maar het bewustzijn, de zegen is.

p115-116: Het idee alleen al dat jij het lichaam bent, is belachelijk; er is bewustzijn dat zijn manifestatie ervaart. Het leven van een jnani wil zeggen het totale functioneren van bewustzijn als geheel. Het spel van bewustzijn daalt niet af naar het niveau van een individu. Het is totaal anders. Er is uitsluitend manifestatie.

p92: Net zoals het bewustzijn de hele schepping in zich draagt, zo is het fysieke lichaam louter een verschijnsel in het bewustzijn, waargenomen en gekend door het bewustzijn.

pauze ———

p49: Niemand sterft, want er is niemand geboren. De miljoenen vormen zijn de manifestatie van bewustzijn. Het zijn miljoenen vormen die worden geschapen en vernietigd, terwijl universeel bewustzijn nooit is geboren, nooit zal sterven. … Begrijp dat wat je bent dit onbeperkte universele bewustzijn is.

p32-33-69: Bewustzijn is geen privé-bezit, het is universeel. … Jij bent dat absolute, onveranderlijke. Bewustzijn, ofwel de kennendheid, is uitsluitend homogeen en één. Wanneer jij in die staat van bewustzijn bent, is alles één, is alles hetzelfde, alleen de uitdrukkingen verschillen.

p91: Het begrijpen van dat volledig functioneren kan niet opgedeeld worden. Het is geen kwestie van een ‘ik’ of een ‘jij’ die iets begrijpt. Er IS begrijpen. Deze kennis vind je niet in boeken. Het is geen intellectuele kennis. Hoewel dit bewustzijn door middel van miljoenen vormen functioneert, is het een en hetzelfde bewustzijn.

p93: Wat er in werkelijkheid gebeurt, is een functioneren als geheel tegen de achtergrond van die leegte die in werkelijkheid bewustzijn is. Er is geen afgescheiden identiteit. Wat IS, is dit bewustzijn. Los daarvan kan niemand bestaan.

pauze ———

p102: Als je geïnteresseerd bent in de wereld wil dat zeggen dat je niet geïnteresseerd bent in het bewustzijn. Ben je uitsluitend geïnteresseerd in het bewustzijn, dan zal het bewustzijn alle geheimen ontsluieren en zul je weten wat je bent. Maar gewaarzijn betekent zuiver bewustzijn en daar is dus geen ‘ik’. Wees uitsluitend trouw aan het bewustzijn zonder het met wat dan ook te vermengen.

p86-90: Door een spiritueel pad te volgen is er een eind gekomen aan je persoonlijkheid en is er geen menselijk wezen meer. Er is louter onpersoonlijk bewustzijn. Binnen dit domein van bewustzijn is er louter dynamische speelsheid, een proces van functioneren. … Door een aparte identiteit aan te nemen, bezoedelt men wat onbezoeldeld is. Dat is de oerzonde.

einde ———

Print Friendly, PDF & Email