Internet-bijeenkomst zondag 1 aug. 2021

Beste vrienden,

Hieronder vind je de meditatievoorbereiding voor zondag 1 aug. 2021

De meditatie gebeurt via ‘Zoom’.
Vanaf 10u00 tot 12u00.

Hartelijke groet,
Carine

 

De zoom-gegevens worden een paar dagen op voorhand per mail doorgestuurd naar de habitués.
Wie op vrijdag 30 juli nog geen mail in dit verband ontvangen heeft en wil deelnemen: mail naar brugge@advaitastiltegroepen.net.

 

MEDITATIE VOOR ZONDAG 1 AUGUSTUS 2021


Vertrouwen is niets anders dan jeZelf zijn. In het Zelf-zijn is er vertrouwen. Een afgesplitst Zelf-zijn, wat we “ik” noemen is per definitie angst. …

Het is goed te beseffen dat het ruime Zelf-zijn en het vertrouwen er altijd al is, ook in het gewone leven. Moet je eens kijken wat je allemaal vertrouwt. Dat je daar zo gemakkelijk zit, betekent dat je een geweldig vertrouwen hebt in de stoel, het stukje beton dat eronder zit, in de aarde waarop alles rust.

Zonder rusten en zonder vertrouwen – dat is ook rusten – kan geen mens bestaan. …

Dat is nu juist waar ik op wil wijzen : dat je vanzelfsprekend een oneindig vertrouwen hebt.

 

P A U Z E

 

OERVERTROUWEN

Het fundamentele is : identificeer je je met een beperkt ik of met het oneindige Zelf-zijn met een oneindig vertrouwen ? Kun je zien dat in het gewone leven het Zelf-zijn, inclusief vertrouwen, overal aanwezig is ? Wanneer je daar bewust van wordt, herken je dat je eigenlijk al verlicht bent, want je hebt een oneindig vertrouwen in de wereldruimte, in de grond, in de mensen. …

 

P A U Z E

 

NAÏVITEIT EN OVERGAVE

Naïviteit kan op een bewuste wijze een levenswijze worden, in de goede zin van het woord, namelijk dat je open blijft en het goede vertrouwen houdt. …

Dat er een bepaalde ontwikkelingsgang zoals die door een persoon ervaren wordt vertrouwen te pas komt, is duidelijk. Juist als Zelf-zijn meer open komt en de vanzelfsprekendheden niet meer zo vanzelfsprekend zijn, als dingen minder houvast bieden, is vertrouwen belangrijk.

De naïviteit is uitstekend, de praktijk leert je vanzelf wat kan en niet kan. Maar het is goed om je bewust te worden dat in het Zelf-zijn alles goed is En dat ‘goed’ staat niet in tegenstelling tot ‘slecht’, maar het betekent dat alles mag gebeuren en dat er ontspanning, acceptatie en vertrouwen is. …

De kern van Zelf-zijn is wat je het meest en absoluut vertrouwt.

 

EINDE

 

De citaten komen uit een interview van het Advaita blad Amigo met Douwe Tiemersma.

Print Friendly, PDF & Email