FYSIEKE bijeenkomst zondag 3 okt. 2021

 

Dag iedereen,
Hieronder vind je de meditatievoorbereiding voor zondag 3 oktober 2021.
De tekst komt uit het boek ‘Satsang’ van Douwe, ‘Wakker zijn op het subtiele niveau, p. 126.
Hartelijke groet,
Ann

 

De meditatie gebeurt opnieuw fysisch in het huis aan de Magdalena kerk te Brugge.

Bijdrage: 5 euro (verhoogd wegens verhoging energiekost).
Gelieve gepast geld bij te hebben.
Van 10u00 tot 12u00.

De fysieke bijeenkomst te Brugge zal ook te volgen zijn via Zoom.
De zoom-gegevens worden een paar dagen op voorhand per mail doorgestuurd.
Wie op vrijdag 1 oktober nog geen mail in dit verband ontvangen heeft en wil deelnemen: mail naar brugge@advaitastiltegroepen.net.

 

Wakker zijn op het subtiele niveau
uit het boek ‘Satsang’ p. 126
Douwe Tiemersma

 

Het proces van herkenning van jezelf als openheid gaat door.

De belangrijkste dingen gebeuren daarbij op het subtiele vlak, voorafgaande en voorbij het denken. Het is duidelijk : daar ben je ook aanwezig, ook dat is je eigen sfeer, zelfs meer dan de sfeer van het ‘ik denk’, de sfeer van woorden.

Dan ga je ook zien dat in het onderricht de woorden steeds minder belangrijk worden, dat het daarbij steeds meer gaat om een directe werking, om een direct gebeuren zonder woorden, zonder denken. Hoe helderder je daar bent, des te sneller leer je hoe het daar zit.

De belangrijkste dingen blijven daar gelden : hoe is je oriëntatie, en : laat je je afleiden of niet ? Het leren gaat steeds op een directere wijze, als een direct vaststellen. De waarheid is er direct. Het enige is daarin te blijven. Als je daarin helder bent, verliezen de afleidende krachten hun kracht. Dat gebeurt dus door de helderheid van je eigen bewuste aanwezig zijn. Door dat licht kan er geen duisternis komen. Als je je als licht herkent, is het de meest natuurlijke zaak dat het licht er blijft. Alleen, blijf er wel op een bewuste wijze bij voor zover je je gemakkelijk laat afleiden, als het licht-zijn nog niet spontaan blijft. Dan is een intern bewustzijn noodzakelijk.

 

pauze …

 

Op de ruimere, vrijere niveaus gaat het proces van herkenning en vrij worden op subtiele wijze door. In die sfeer vindt het onderricht op een andere wijze plaats dan in de situatie van het externe onderricht. Herken dat. Zie wat er aan de hand is, wat er gebeurt, hoe het met jezelf zit. Er zijn geen vaste vormen meer van jezelf. Grijp er dus niet meer op terug.

Zie dat de vormen allereerst denkvormen zijn. Grijp er niet op terug, want je bent je al verder bewust dan als ‘ik denk’. Stel het duidelijk vast : dit is het, ik hoef niet meer terug te gaan naar vaste vormen, ik hoef niet meer te grijpen. In die open bewustzijnssfeer gaat de oplossende werking van openheid verder. De laatste vaste restjes vallen uiteen, de laatste nevels lossen op. Dat is de radicalisering van het proces.

Wees helder zodat je onduidelijkheden onder ogen ziet. Wees er voor jezelf geweldig helder in, kristalhelder, zodat er geen vage sfeer of een vage intuïtie blijft. Als je je dat kunt realiseren, betekent dat het helemaal helder wordt, dat het zo werkelijk wordt dat een vernauwing geen kans meer krijgt. Het is een wakker worden op dit niveau.

Ben je wakker op dit niveau ?

 

pauze …

 

De absolute sfeer van stilte zonder vormen is er altijd al. Alleen, als je je déze stilte niet bewust bent, verdwijnt de stilte steeds weer en je hebt er niets van geleerd. Eerst is er nog de stille ruimte waarin nauwelijks meer vormen zijn, waar alleen de laatste kwaliteiten van jezelf nog aanwezig zijn. Dan kan het gebeuren dat je in die stilte over een grens glijdt in een stilte dimensie die continu bewust openblijft. Dan is er geen terugkeer meer naar de oude beperkte situatie. Die stilte dimensie blijft dan als de meest wezenlijke, de meest werkelijke en de meest ware eigen werkelijkheid. Als je echt wakker wordt, vallen de niveauverschillen weg. Dan is de onafhankelijkheid van condities duidelijk. Dan blijft er helderheid, zelfs wanneer er lichamelijke onhelderheid is, een wakker-zijn, zelfs al slaapt het lichaam.

Als je jezelf ervaart als het omvattende bewustzijn, kan er best drukte zijn van praten en denken, maar op dat niveau van bewust-zijn blijf je stil en onafhankelijk. Dus, er is nooit een totale verstoring.

 

Einde

Print Friendly, PDF & Email