Bijeenkomst zondag 4 dec. 2022

Beste vrienden,

Hieronder vind je de meditatievoorbereiding voor zondag 4 dec. 2022 (van 10u00 tot 12u00).

vriendelijke groeten,

Carine


De meditatie
gaat door in het huis aan de Magdalena kerk te Brugge.

Bijdrage: 5 euro.
Gelieve gepast geld bij te hebben.

Covid:

Er zal gezorgd worden voor voldoende verluchting.


De fysieke bijeenkomst te Brugge zal ook te volgen zijn via Zoom.

De zoom-gegevens worden een paar dagen op voorhand per mail doorgestuurd.
Wie op vrijdag
2 dec. nog geen mail in dit verband ontvangen heeft, en wil deelnemen: mail naar brugge@advaitastiltegroepen.net.

 

Tekst van Douwe AP jaargang 13 nr. 18 (16 april 2012)


Als je je ontspant in je heldere bewustzijn,

komt alles open.

Je ziet in de eindige dingen

het oneindige.

Je ontdekt in de eindige ander

het oneindige.

Je ervaart in je eindige lichaams-zelf

het oneindige.

Je stelt vast dat er geen tweeheid bestaat.

Blijf dan maar in de non-dualiteit van

het oneindige.

 

PAUZE

 

Je kunt als bewustzijn vrij blijven van dat wat zichtbaar wordt. Raak dus niet geobsedeerd door alles wat je ziet en ervaart in de wereld. Als je daarnaar gefixeerd blijft kijken, zit je vast. Meditatie is : speciaal ervoor gaan zitten om die fixatie te ontdekken en los te laten vanuit jezelf als open bewust-zijn. Alle vormen kun je loslaten….

Je kunt als bewustzijn vrij blijven van elke activiteit in je bewust-zijn. Bewust worden gebeurt vanzelf, zonder dat er een ik is die dit moet regelen. Meditatie helpt je om je bewust te worden van jezelf als de sfeer waarin de verschijnselen vanzelf zichtbaar worden. Het belangrijkste punt is het inzicht : ik doe niets, ik ben niet iemand die kijkt.

Als je steeds in het oude tempo doorgaat, gaat je aandacht van het ene naar het andere en houd je de oude ik-structuur in stand. Steeds is er een beweging vanuit jezelf naar een doel. Deze beweging gaat maar door en in onze maatschappij wordt de snelheid ervan steeds groter.

Je zult het wel moeten beoefenen, bijvoorbeeld door bewust het automatisme van de snelheid te doorbreken. Wanneer je fascinatie en gebondenheid is doorbroken is alles mogelijk. Lichamelijk kun je rennen of niets doen. Dat maakt dan niet meer uit. Maar doorbreek nu eens de snelheid van je beweging. Doe dit ook eens met je ademhaling. Volg je ademhaling en laat deze steeds langzamer gaan tot ze stopt.

Het is nuttig om alles eens in een langzaam tempo te laten gaan om het vastzitten in patronen te doorbreken.


Tot op zekere hoogte is er een zelfdiscipline : het oude zelf wordt ontdaan van zijn oude tendensen, de beperktheid ervan wordt doorbroken. Dit gebeurt vanuit een ‘hoger’ zelf, eerst door het gelokaliseerde zelf van inzicht, dan door jezelf als open bewust-zijn.

 

PAUZE

 

Laat alle spanning los wanneer je bepaalde dingen opmerkt, zodat ze niet meer zo hard en zo belangrijk zijn.

Het gaat alleen maar om de kwaliteit van helderheid. … Het maakt niet uit hoe lang iets duurt, tijd is onbelangrijk. Het Zelf heeft een eeuwigheid aan tijd. Zelf heb je niets met de tijd te maken. Als dat duidelijk is, ontdek je steeds nieuwe dingen, allerlei dingen waar je anders over heen keek. Het is goed om dit van binnenuit direct te zien en om dit op deze manier te beoefenen.

Het zijn allemaal woorden, maar ze verwijzen naar een werkelijk gebeuren dat een bewustzijns-aspect en een zijns-aspect heeft. Het wordt de natuurlijke staat genoemd omdat er niets kunstmatig in is, omdat er niets meer is dat op harde wijze construeert. De natuurlijke staat is ongeconditioneerd.

Zolang er zintuigen zijn is er een zekere waarneming, maar er is niets dat van absoluut belang is. Niets bezit meer een zware eigenheid, in de zin dat een ik eraan vastzit. Er is geen ik waaraan allerlei eigenschappen worden toegeschreven, een ik dat eeuwig zou moeten bestaan. In die zin bestaat er helemaal geen ik, want dat is slechts een bepaald gevoel, een geheel van lichamelijke indrukken, die bij elkaar worden genomen. Je ziet dat het leegte is. Het zijn allemaal losse indrukken, denkprocessen, waarnemings-processen, gevoels-processen, verder niets. Ze veranderen al naar gelang de omstandigheden.

Als je het kunstmatige laat vallen, is het ‘ik’ verdwenen.

Hoe zit het met jezelf ? Er is nog de inwendige vaststelling dat je oneindig bewust-zijn bent en dat je als zodanig één bent met zijn onuitsprekelijke bron.

 

EINDE

Print Friendly, PDF & Email