Maandelijkse bijeenkomst op maandag

Frequentie: elke derde maandag van de maand van 20u00 tot 21u30.

Plaats: Baron Ruzettelaan 162, Brugge

Kosten: geen

Aanmelding: enkel nodig als het de eerste keer is dat je komt.

Opzet:

Deze bijeenkomst kadert binnen de algemene opzet van de advaitagroepen.

Zoals op de bijeenkomsten op zondag draait ook hier alles om citaten van Nisargadatta of Douwe, maar hier wordt meer gesproken.

Teksten of geluidsfragmenten worden in korte stukken gelezen of beluisterd en uitgediept zodat het eigen inzicht kan groeien en aanwezige vragen een antwoord vinden.
Zelfonderzoek blijft hierbij voorop staan.

 

Brief van Douwe ivm gespreksbijeenkomsten

Gouda, 20 april 2010

Aan allen die als Advaita-gespreksgroep Brugge bij elkaar komen

Er was enige briefwisseling over de aard van de gespreksbijeenkomsten. Dat is niet verwonderlijk, want spreken over de openheid van non-dualiteit is nauwelijks te doen. Dat geldt helemaal voor de situatie waarin die openheid niet volledig is gerealiseerd. Wat dan?

Willen de gespreksavonden zin hebben, dan moet die zin ook direct worden ervaren als de versterking van de non-duale openheid: het ontstaan van een grotere ruimte, meer inzicht, meer liefde, meer eenheid, een grotere lichtheid. Dit vindt plaats als er ergens al meer ruimte, inzicht, etc. is. Vandaar breidt het zich uit. Als dit er niet is, wordt en blijft het zwaar. Dus het beste is:

1) Iedereen blijft gericht op en blijft zo sterk mogelijk in de sfeer van een zo groot mogelijke non-duale openheid; dat wil zeggen dat er een gemeenschappelijkheid en zelfs eenheid is; lichtheid blijft er als iedereen zoveel mogelijk in het licht blijft.

2) Alles wat wordt gezegd blijft zoveel mogelijk in die sfeer; alleen vanuit het eigen ‘hoogste’ inzicht en de hoogste zijnservaring wordt gesproken; door iedereen wordt het gesprokene opgenomen in die sfeer; dan is er geen gesprek tussen personen en er is geen beoordelen en ‘corrigeren’ van de ander, maar steeds een hernieuwd opnemen en herformuleren in de meest heldere sfeer.

Als deze instelling er is, zorgt de heldere openheid vanzelf wel voor een voortgang van inzicht en liefde. Tussen die twee zit geen tegenstelling.

Met hartelijke groet, Douwe

 

Actuele situatie

Net zoals bij de maandelijkse zondag-bijeenkomsten wordt ook hier de ruggengraat gevormd door citaten van Douwe of Nisargadatta. Iemand leest een citaat voor. Dan volgt een stilte. Wie dat wil kan op elk moment tussenkomen. In de praktijk kunnen de bijeenkomsten sterk verschillen: soms is er veel stilte, soms wordt er veel gepraat.

Naast meditatie en luisteren naar citaten en het reageren erop, wordt er ook gewoon gesproken met mekaar. We vinden het vruchtbaar om mekaar te zeggen hoe Advaita een rol speelt in ons leven. Het doet ons blijkbaar goed om regelmatig in contact te zijn met anderen die ook ernstig en concreet bezig zijn met Advaita. Daarbij speelt de ontspannenheid in de groep een grote rol.

Sommigen hechten veel belang aan het warme samenzijn en het spreken vanuit de ervaring (liefde). Anderen hebben meer aan het samen doorgronden van een citaat (inzicht). Deze beide invalshoeken sluiten mekaar niet uit.

We letten erop niet te communiceren vanuit vastgeroeste patronen.

Deze bijeenkomsten zijn een oefening in het luisteren en spreken vanuit de hoogste zijnservaring die we kennen.

Print Friendly, PDF & Email