Wekelijkse bijeenkomst op woensdag

Frequentie: wekelijks op woensdag, van 20u00 tot 22u00.

Plaats: Baron Ruzettelaan 162, Assebroek.

Kosten: In de winter 1€, in de zomer gratis.

Aanmelding: Enkel nodig als het de eerste keer is dat je komt.

Opzet :

Deze bijeenkomst kadert binnen de algemene opzet van de advaitagroepen.

Momenteel verloopt de bijeenkomst als volgt:

We zitten 3 maal 30 minuten (op een kussen, een bankje of een stoel).
De 1ste en 2de keer zitten we met het gezicht naar de muur, de 3de keer met het gezicht naar het midden.
Het zitten wordt onderbroken door 5 minuten ter plaatse stappen.
Er kan bewogen worden tijdens het zitten, men kan zelfs gaan liggen.

Hieronder een tekst van Douwe

Als er ontspanning komt, stopt het streven en ontstaat er stilte.
Bij interne helderheid, gaat het ontspanningsproces verder en wordt de stilte grootser.
Bewust-zijn wordt ruimer, voelend-zijn ontplooit zich: zelf-zijn blijkt eenvoudig alles-zijn.
Formele meditatie met discipline (stil blijven zitten en de geest temmen) is niet nodig.
De heldere ontspanningsruimte laat speels de indrukken en verschijnselen oplossen als een suikerklontje in de koffie.
Leven is bewegen en mediteren is leven.
Dus laat het mediteren samengaan met bewegen.
De adem beweegt, het lichaam is nooit stokstijf, de energie stroomt.
Het lichaam krijgt impulsen om te bewegen, te liggen, te rekken.
In de sfeer van ontspannen helderheid krijgt de natuurlijkheid steeds meer kans.
De gezamenlijkheid van het gebeuren versterkt het proces.
Openheid laat openheid ontstaan.
Het zelf-zijn kan zich steeds meer manifesteren, totdat het zich vóór de tijd in zijn eigen aard hervindt.
Zo zijn er de stiltedagen in spontaniteit.
Zo is er het leven.

Print Friendly, PDF & Email